Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σημείωμα ΔΕΝ: «Τα κατώτατα όρια και οι τριετίες, υποχρεώσεις έναντι του ΕΡΓΑΝΗ κ.λπ.»

1 Φεβρουάριος 2019Σημείωμα της Επιστημονικής Ομάδος του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

Στο ΦΕΚ 173/Β/30.1.2019 δημοσιεύεται η ΥΑ 4241/127/30-01-2019 για την αύξηση των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων από 1ης Φεβρουαρίου 2019. Αναφέρεται ένα μόνον ποσόν για τους υπαλλήλους (650 € μηνιαίως) και ένα μόνον ποσόν για τους εργατοτεχνίτες (29,04 € ημερησίως), και ορίζεται ότι τα ποσά αυτά ισχύουν για όλους, «χωρίς ηλικιακά κριτήρια», δηλαδή και για όσους έχουν ηλικία κάτω των 25 ετών, διάκριση η οποία είχε γίνει με την Π.Υ.Σ. 6/2012 (ΔΕΝ 2012 σελ. 269) και εν συνεχεία με τον Ν. 4093/2012 (ΔΕΝ 2012 σελ. 1393(1436).

Στην απόφαση αυτή ουδέν αναφέρεται για τις τριετίες υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. Προφανώς θα ακολουθήση Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας, στην οποία θα καθορίζεται το ζήτημα των τριετιών.

Σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012 επίδομα τριετιών οφείλεται για οποιαδήποτε υπηρεσία, με οποιαδήποτε ειδικότητα σε οποιονδήποτε εργοδότη, η οποία έχει διανυθή για μεν τους υπαλλήλους από της συμπληρώσεως 19 ετών και πέρα, για δε τους εργατοτεχνίτες από της συμπληρώσεως 18 ετών και πέρα. Για τους υπαλλήλους (25 ετών και άνω και ήδη προφανώς για όλους) προβλέπεται η χορήγηση τριών τριετιών ποσοστού 10% η κάθε μία, ενώ για τους εργατοτεχνίτες, η χορήγηση έξη τριετιών ποσοστού 5% η κάθε μία.

Δείτε περισσότερα εδώ: «Τα Κατώτατα Όρια και οι τριετίες, υποχρεώσεις έναντι του ΕΡΓΑΝΗ κ.λπ.»

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης