Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις»

31 Ιανουάριος 2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ


Αθήνα 30-1-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στo καθεστώς «Συνέργειες & Δικτυώσεις » του αναπτυξιακού N. 4399/2016 παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2019.

Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης