Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις: Ένα ακόμη βήμα προς τη θέσπιση νέων μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εταιριών της ΕΕ

30 Ιανουάριος 2019
Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις: Ένα ακόμη βήμα προς τη θέσπιση νέων μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εταιριών της ΕΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΗ ΕΕ έκανε ένα ακόμη βήμα προς τη θέσπιση νέων μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εταιριών της ΕΕ. Οι πρέσβεις στην ΕΕ συνεδρίασαν σήμερα στην ΕΜΑ και συμφώνησαν σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο οδηγίας για τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιριών.

Η οδηγία θα δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες να επωφελούνται πλήρως από την ενιαία αγορά της ΕΕ. Εισάγει συνολικές διαδικασίες για τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις και προβλέπει επιπρόσθετα μέτρα για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης που έχουν συσταθεί σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Η οδηγία ορίζει διαδικασίες για την προστασία της νομιμότητας των διασυνοριακών συναλλαγών στο πλαίσιο όλων των αφορώμενων εθνικών εννόμων τάξεων και παράλληλα διασφαλίζει την επαρκή ενημέρωση των εργαζομένων και των μετόχων σχετικά με την αναμενόμενη επίπτωση των συναλλαγών. Περιλαμβάνει επιπλέον σειρά διασφαλίσεων για την προστασία των μετόχων και των εργαζομένων, καθώς και των πιστωτών των αφορώμενων εταιριών.Τέλος, η οδηγία ενθαρρύνει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων καθ’ όλη τη διασυνοριακή συναλλαγή και την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών μέσω των υφιστάμενων, ψηφιακά διασυνδεδεμένων μητρώων των επιχειρήσεων.

Επόμενα στάδια

Η ρουμανική προεδρία του Συμβουλίου θα αναλάβει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να εγκριθεί το σχέδιο οδηγίας σε πρώτη ανάγνωση.

Συμφωνηθέν κείμενο σχετικά με τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης