Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρχισαν οι πληρωμές προς τις πολύ μικρές επιχειρήσεις

9 Ιανουάριου 2009 Σχόλια
  • Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που αποτελούν το οξυγόνο της εθνικής οικονομίας, στηρίζουν την ανάπτυξη, δίνουν δουλειές και εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή. Ταυτόχρονα όμως είναι και αυτές που καλούνται να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη ένταση τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η επαρκής ρευστότητα είναι για αυτές το υπ΄ αριθμόν 1 ζητούμενο αυτής της συγκυρίας. Το υπουργείο Ανάπτυξης σχεδίασε το νέο πρόγραμμα για την Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που από τις 15 Δεκεμβρίου ξεκίνησε να υλοποιεί το ΤΕΜΠΜΕ.
Αρχισαν οι πληρωμές προς τις πολύ μικρές επιχειρήσεις


Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που αποτελούν το οξυγόνο της εθνικής οικονομίας, στηρίζουν την ανάπτυξη, δίνουν δουλειές και εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή. Ταυτόχρονα όμως είναι και αυτές που καλούνται να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη ένταση τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η επαρκής ρευστότητα είναι για αυτές το υπ΄ αριθμόν 1 ζητούμενο αυτής της συγκυρίας. Το υπουργείο Ανάπτυξης σχεδίασε το νέο πρόγραμμα για την Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που από τις 15 Δεκεμβρίου ξεκίνησε να υλοποιεί το ΤΕΜΠΜΕ.

Ο πρόεδρος του ΤΕΜΠΜΕ κ. Ν.Δομένικος εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να πάρουν χρήματα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις.

- Πώς ακριβώς εφαρμόζεται το πρόγραμμα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις;

«Πρόκειται για άτοκο δάνειο, αφού επιδοτείται το σύνολο του επιτοκίου. Επίσης επιδοτούνται- και μάλιστα πλήρως- οι τόκοι σε κεφάλαια κίνησης. Τα άτοκα δάνεια είναι εγγυημένα κατά 80% από το ΤΕΜΠΜΕ, ενώ για το υπόλοιπο 20% του δανείου η τράπεζα δεν αναζητεί περαιτέρω εξασφαλίσεις από τις επιχειρήσεις. Το ύψος του δανείου για κεφάλαιο κίνησης μπορεί να φτάσει το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της επιχείρησης των τελευταίων τριών ετών, με ανώτατο όριο δανείου 350.000 ευρώ. Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης είναι τρία έτη. Η προμήθεια του ΤΕΜΠΜΕ θα είναι σταθερή 1% επί της εγγύησης και θα καταβάλλεται εφάπαξ. Κάθε επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία φορά αίτηση, έτσι ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις».

- Υπάρχουν όμως γκρίνιες από τους επιχειρηματίες για τις τράπεζες...

«Τα προβλήματα που αφορούν κυρίως την εσωτερική επικοινωνία των υποκαταστημάτων των τραπεζών με την κεντρική διοίκησή τους ξεπερνιούνται σιγά σιγά ώστε ο “μικρός” επιχειρηματίας να ωφεληθεί».

- Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης από τον επιχειρηματία;

«Με ηλεκτρονική αίτηση, είτε μέσω τράπεζας είτε απευθείας από την επιχείρηση. Ο επιχειρηματίας θα έχει είτε στην τράπεζα που απευθύνθηκε είτε στην επιχείρησή του την Πράξη Εγγύησης και Επιδότησης, ώστε στη συνέχεια να προχωρεί στην υπογραφή της σύμβασης πίστωσης μεταξύ της τράπεζας και της επιχείρησης και μετά στην εκταμίευση του ποσού».

- Πόσες επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν χρήματα;

«Στη χώρα μας λειτουργούν 875.000 επιχειρήσεις που απασχολούν ως και 49 άτομα. Οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα για να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αποτελούν το 98% του συνολικού αριθμού των ελληνικών επιχειρήσεων και απασχολούν περίπου 1.250.000 εργαζομένους. Είναι στοχευμένο πρόγραμμα για να δώσει ανάσα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τη στιγμή που την έχουν ανάγκη».

Πηγή Το Βήμα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης