Επιστροφή κατασχεθέντων ποσών μετά από τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου

Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - e-ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

25 Ιανουάριος 2019
Taxheaven.grΣχέσεις κράτους - πολίτη

Σύνοψη διαμεσολάβησης

Επιστροφή κατασχεθέντων ποσών μετά από τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου

Ιανουάριος 2019

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να σταθεί αρωγός των ευπαθών κοινωνικών ομάδων αφενός, αλλά και να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το δημόσιο αφετέρου, διαμεσολάβησε με επιτυχία στις δύο ακόλουθες περιπτώσεις:

Στην πρώτη περίπτωση κατασχέθηκαν λογαριασμοί που είχαν ανοιχτεί από ενήλικα για λογαριασμό ανηλίκων, για οφειλές προς τον οικείο Δήμο του ενήλικα, ο οποίος παρέμεινε ως συνδικαιούχος στο λογαριασμό. Οι τότε ανήλικες δικαιούχοι, ενήλικες πλέον, διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσχεση του / των καταθέσεων, μεγάλο μέρος των οποίων είχαν καταθέσει στους λογαριασμούς αυτούς οι ίδιες.

Ο Συνήγορος διαμεσολάβησε προς τον Δήμο Βόλου, ο οποίος ανταποκρίθηκε με ευαισθησία και εξέδωσε απόφαση επιστροφής των κατασχεθέντων ποσών.

Στην δεύτερη περίπτωση, κατασχέθηκε τραπεζικός λογαριασμός πολίτη, όπου κατατίθετο το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης, το οποίο ορίζεται ρητά ως ακατάσχετο εκ του νόμου. Ο Συνήγορος προώθησε αίτημα για άρση της κατάσχεσης, με την χρήση των οδηγιών που περιέχονται στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1146/2017 περί περιορισμού των κατασχέσεων προνοιακών επιδομάτων. Η Δ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκε και έστειλε προς το πιστωτικό ίδρυμα εντολή άρσης της κατάσχεσης και αποδέσμευσης του ποσού του ΚΕΑ.

Ο Συνήγορος δράττεται της ευκαιρίας για να υπενθυμίσει προς την Πολιτεία τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις του ως προς τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίες περιέχονται στην πρόσφατη ειδική έκθεσή του με τίτλο «Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το δημόσιο1»

Πληροφορίες: 213 1306 600, [email protected]
__________________________________________

1 https://www.synigoros.gr/?i=state-citizen-relations.el.files.529835