Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η πραγματική φορολογία των πολυεθνικών εταιριών στην ΕΕ

28 Ιανουάριος 2019
Η πραγματική φορολογία των πολυεθνικών εταιριών στην ΕΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Μια νέα έρευνα που ανατέθηκε από την Ομάδα Verts / ALE στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ότι πολλές πολυεθνικές εταιρείες δεν πληρώνουν μεγάλο φόρο σε πολλές χώρες της ΕΕ - σε απόλυτες τιμές ή σε σχέση με τους πραγματικούς συντελεστές που ισχύουν σε ορισμένες άλλες χώρες.

Οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές (ETR) που υπολογίζονται από τα στοιχεία του ισολογισμού των εταιρειών είναι χρήσιμοι δείκτες για το φορολογικό σύστημα. Για την εκτίμηση των ETR των πολυεθνικών επιχειρήσεων (MNE), η έρευνα χρησιμοποίησε μη ενοποιημένα στοιχεία για τα MNE από την Orbis, τα ατελή (έτσι τα ETRs δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μοναδικά αποδεικτικά στοιχεία για τις αποφάσεις), αλλά τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία της εταιρείας για την ΕΕ.

Η έρευνα δείχνει ότι οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ χαμηλότεροι από τους ονομαστικούς φορολογικούς συντελεστές.

Σε επίπεδο χωρών, ο συσχετισμός μεταξύ των πραγματικών συντελεστών (ETR) και των ονομαστικών συντελεστών για τις 63 χώρες είναι 0,63, ενώ είναι σχεδόν το ήμισυ, 0,33 για τις χώρες της ΕΕ.
Επιπλέον, οι περισσότερες χώρες φαίνεται να φορολογούν τις πολυεθνικές προνομιακά. Όσο μεγαλύτερη είναι μια πολυεθνική εταιρία, τόσο χαμηλότερος είναι ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι πολυεθνικές εταιρίες μπορούν πληρώνουν μεταξύ 6% και 30% (και μόλις 2% ή έως και 49% στις πιο ακραίες περιπτώσεις) των κερδών τους σε φόρους.

Το Λουξεμβούργο έχει το χαμηλότερο ETR (2,2%) και η Νορβηγία το υψηλότερο ETR (48,7%) μεταξύ των 63 χωρών στο τελικό δείγμα.
Στην ΕΕ, εκτός από το Λουξεμβούργο, οι χαμηλότερες τιμές ETR βρίσκονται στην Ουγγαρία (7,5%), τη Βουλγαρία (9,5%), την Κύπρο (9,6%), τις Κάτω Χώρες (10,4%) και τη Λετονία (10,6%).
Στην ΕΕ, η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν το υψηλότερο ETR (30,4% και 28,4% αντίστοιχα), με την τρίτη και τέταρτη υψηλότερη Ισπανία και Σλοβακία (21,8% και 20,2% αντίστοιχα).
Οι υπόλοιπες 18 χώρες της ΕΕ (από τα 28 σημερινά κράτη μέλη της ΕΕ) έχουν ETRs μεταξύ 12% και 20%.
Μερικές από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ βρίσκονται σε αυτό το εύρος, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο (14,9%), η Γαλλία (16,7%) και η Γερμανία (19,6%).
Ο μη σταθμισμένος μέσος όρος των ETR των χωρών της ΕΕ των 15% (σε αντίθεση με το νόμιμο μέσο συντελεστή είναι 23%) είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο ETR των άλλων χωρών κατά 22% στο δείγμα 63 χωρών (σε αντίθεση με το νόμιμο μέσο συντελεστή είναι 24 %).
Οι πέντε χώρες με τα υψηλότερα ETR (καθώς και ορισμένοι από τους υψηλότερους νόμιμους φορολογικούς συντελεστές) είναι όλα τα κράτη μέλη που δεν είναι μέλη της ΕΕ: ​​Περού, Κολομβία, Πακιστάν, Αργεντινή και Νορβηγία.

Ενόψει των εξαιρετικά χαμηλών συντελεστών φορολογίας εταιρειών σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για την εισαγωγή ελάχιστων συντελεστών φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ ώστε να σταματήσει ο άνισος ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης