Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΠ: Αναδρομική χορήγηση φοροαπαλλαγών αναπηρίας


Αναδρομική χορήγηση φοροαπαλλαγών αναπηρίας

Περιγραφή

Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου, η αρμόδια ΔΟΥ προχώρησε σε εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ.1212/24.9.2015, έλαβε υπόψη της την αναπηρία πολίτη απευθείας από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και προέβη στην έκδοση νέας πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου με την οποία του χορήγησε τις προβλεπόμενες απαλλαγές.
______________________

Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Σχέσεις κράτους - πολίτη

Ιανουάριος 2018

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ασκώντας την γενική διαμεσολαβητική του αρμοδιότητα αλλά και την ειδικότερη αρμοδιότητά του ως Πλαισίου που εγγυάται την προώθηση, την προαγωγή και την τήρηση της Διεθνούς των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία  χειρίζεται και διερευνά αναφορές που υποβάλλονται ενώπιόν του σε σχέση με την παραβίαση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Άτομο με αναπηρία διαμαρτυρήθηκε ότι δεν έλαβε τις φοροαπαλλαγές αναπηρίας που δικαιούτο επειδή, εκ παραδρομής, δεν δηλώθηκε στην αρχική φορολογική δήλωση ο σωστός κωδικός που παρέπεμπε σε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, όπου το σφάλμα διορθώθηκε, έλαβε την απάντηση από τη ΔΟΥ, ότι δεν ήταν δυνατόν να χορηγηθούν οι αναλογούσες φοροαπαλλαγές επειδή η αναπηρία δηλώθηκε εκπρόθεσμα.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η ΔΟΥ προχώρησε σε εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ.1212/24.9.2015, βάσει των οποίων η αναπηρία μπορεί να ληφθεί υπόψη και απευθείας από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, και προέβη στην έκδοση νέας πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου με την οποία χορήγησε τις απαλλαγές.


Πληροφορίες: 213 1306 600, [email protected]


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης