Αποτελέσματα live αναζήτησης

Βήμα βήμα η διαδικασία για την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης - Τι πρέπει να προσέχουν οι φορολογούμενοι - Προβληματισμοί

17 Ιανουάριος 2019
Βήμα βήμα η διαδικασία για την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης - Τι πρέπει να προσέχουν οι φορολογούμενοι - Προβληματισμοί
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων γνωστοποιεί στην Α.Α.Δ.Ε. την επιλογή του αυτή, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, στο σύνδεσμο: https://www.aade.gr/polites/eisodema/gnostopoiese-choristes-deloses, είτε με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης ή μέσω ειδικώς για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένου λογιστή – φοροτεχνικού.

Βήμα πρώτο

Είσοδος στην εφαρμογή: https://www.aade.gr/polites/eisodema/gnostopoiese-choristes-deloses
Βήμα δεύτερο

Επιλογή δράσης ως λογιστής εξουσιοδοτημένος ή ως φυσικό πρόσωπο μεμονωμέναΒήμα τρίτο

Υποβολή της δήλωσηςΥπενθυμίζεται ότι:

- H επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης μπορεί να ανακαλείται αποκλειστικά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της δήλωσης και η υποβολή κοινής δήλωσης. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης θα παραμείνει διαθέσιμη και μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αποκλειστικά για τους φορολογούμενους που συνάπτουν ή δηλώνουν γάμο μετά τις 28/2/2019.

- Κατά το έτος υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού.

- Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων το ποσό της ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε σύζυγο.

- Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, για την κάλυψη των τεκμαρτού εισοδήματος με ανάλωση κεφαλαίου, για τον υπολογισμό του ποσού της ανάλωσης λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, όπως αυτά δηλώνονται από τον κάθε σύζυγο χωριστά.  Οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 31, καθώς και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 που αφορούν τον κάθε σύζυγο βαρύνουν αυτόν ατομικά και κατά συνέπεια δεν μπορεί το εισόδημα του ενός συζύγου να καλύψει τεκμήρια του άλλου εφόσον υποβληθούν χωριστές δηλώσεις.

Σημ. Δείτε και την ΠΟΛ.1241/2018

Προβληματισμοί

Η επιλογή της υποβολής χωριστών δηλώσεων γεννά μια σειρά προβληματισμών και αποριών αναφορικά με το χειρισμό ορισμένων θεμάτων όπως ενδεικτικά τα κάτωθι:

α) Τι γίνει με τις αιτήσεις μιας σειράς επιδομάτων (σ.σ. επίδομα  τέκνων Α21, κοινωνικό μέρισμα, επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, Κ.Ε.Α., επίδομα ενοικίου, κ.λπ.);

β) Ο υπολογισμός της ανάλωσης κεφαλαίου θα δημιουργήσει προβλήματα σε όσους επιλέξουν την υποβολή ξεχωριστής δήλωσης, οπότε αποτελεί τροχοπέδη για τους περισσότερους που επιθυμούν να «χωρίσουν» φορολογικά.

γ) Η δήλωση των εξαρτώμενων τέκνων.


Σημείωση: Η επιλογή της υποβολής ξεχωριστής δήλωσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει αβασάνιστα από τους φορολογούμενους, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί συζήτηση με τους φοροτεχνικούς τους και να σταθμιστούν όλα τα δεδομένα, τα πραγματικά περιστατικά και κυρίως οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν χωριστή δήλωση. Εικάζουμε ότι τελικά λίγοι θα είναι αυτοί που θα επιλέξουν το φορολογικό «διαζύγιο».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης