Ο εταιρικός φόρος και οι φορολογικοί συντελεστές στις χώρες του ΟΟΣΑ

Στατιστικά - Μελέτες κόμβου

17 Ιανουάριος 2019
Taxheaven.gr


Οι φόροι που καταβάλλουν οι εταιρείες παραμένουν βασική πηγή των δημόσιων εσόδων, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρά την παγκόσμια τάση πτώσης των φορολογικών συντελεστών των εταιρειών τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΟΟΣΑ.

Η νέα έκθεση και η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ, παρέχει διεθνώς συγκρίσιμες στατιστικές και αναλύσεις από περίπου 100 χώρες σε όλο τον κόσμο σε τρεις κύριες κατηγορίες δεδομένων: Εταιρικό φόρο (CIT), φορολογικούς συντελεστές ανά περιοχή και φορολογικά κίνητρα που σχετίζονται με την καινοτομία.

Η νέα ανάλυση του ΟΟΣΑ δείχνει ότι ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή φορολογικών εσόδων για τις κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2016, τα έσοδα από εταιρικά έσοδα αντιπροσώπευαν το 13,3% των συνολικών φορολογικών εσόδων κατά μέσο όρο στις 88 περιοχές/χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από 12% το 2000.

Η φορολογία των εταιρειών είναι ακόμη πιο σημαντική στις αναπτυσσόμενες χώρες, που περιλαμβάνει κατά μέσο όρο το 15,3% όλων των φορολογικών εσόδων στην Αφρική και 15,4% στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, έναντι 9% στον ΟΟΣΑ.

Η νέα ανάλυση του ΟΟΣΑ δείχνει μια σαφής τάση μείωσης των θεσμοθετημένων συντελεστών φορολογίας των επιχειρήσεων. Η βάση δεδομένων δείχνει επίσης ότι ο μέσος συνδυασμένος (κεντρικός και υπο-κεντρικός δημόσιος) φορολογικός συντελεστής μειώθηκε από 28,6% το 2000 σε 21,4% το 2018.

Συγκρίνοντας τους θεσμοθετημένους από τα κράτη φορολογικούς συντελεστές με την πραγματική φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων μεταξύ 2000 και 2018, 76 περιοχές/χώρες είχαν χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές το 2018, ενώ 12 δικαιοδοσίες είχαν τον ίδιο φορολογικό συντελεστή και μόνο έξι είχαν υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Το 2018, 12 περιοχές/χώρες δεν είχαν καθεστώς φορολογίας εταιρειών ή ποσοστό μηδενικού συντελεστή φόρου εταιρειών.

Η ανάλυση του ΟΟΣΑ υπογραμμίζει ότι τα έσοδα από τους εταιρικούς φόρους επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες και, ως εκ τούτου, η επικέντρωση στους βασικούς φορολογικούς συντελεστές μπορεί να είναι παραπλανητική. Για παράδειγμα, ορισμένες χώρες μπορούν να έχουν πολλαπλούς φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εταιρείας και το εισόδημα. Μπορούν να υπάρχουν διαφορές στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ διαφορετικές φορολογικές επιβαρύνσεις μπορούν να επιβληθούν σε εταιρείες ανάλογα με το καθεστώς μόνιμης εγκατάστασης ή μη μόνιμης εγκατάστασης. Ορισμένες χώρες διανέμουν κέρδη με διαφορετικούς συντελεστές, ενώ ορισμένες επιβάλλουν διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές σε ορισμένες βιομηχανίες. Χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές επιβάλλονται συχνά στις  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ειδικές ή καθορισμένες οικονομικές ζώνες και τα προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα προσφέρουν χαμηλότερα ποσοστά σε ορισμένες εταιρείες ή τύπους εισοδήματος.

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τα έσοδα των εταιρικών φόρων είναι ο ορισμός της φορολογικής βάσης για τις εταιρείες. Η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο τα τυποποιημένα στοιχεία της φορολογικής βάσης για τις εταιρείες, μειώνουν τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της φορολογικής απόσβεσης και αρκετών σχετικών προβλέψεων,.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προβλέψεις, η βάση δεδομένων δείχνει ότι η πραγματική φορολογική επιβάρυνση για τις εταιρίες είναι γενικά χαμηλότερη από την εφαρμογή των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την έκθεση από εδώ: Download PDF.