Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΝ: «Εργάσιμη η Κυριακή 20/01 για τους μισθωτούς εμπορικών καταστημάτων»

14 Ιανουάριος 2019Σημείωμα της Επιστημονικής Ομάδος του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

Κατά την περίπτωση α' του άρθρου 16 παράγραφος 1 του Ν. 4177/2013 που αφορά τις «εκπτωτικές» Κυριακές, όπως ισχύει μετά από το άρθρο 114 του νόμου 4446/2016 (ΔΕΝ 2017 σελ. 75), επιτρέπεται μεταξύ άλλων η λειτουργία των Εμπορικών Καταστημάτων (και η απασχόληση των μισθωτών τους) κατά την πρώτη Κυριακή εκάστης «τακτικής εκπτωτικής περιόδου».
 

 
Δείτε περισσότερα στο Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης