Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογική μεταχείριση εφάπαξ χρηματικών ποσών καταβαλλόμενα σε στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια

31 Δεκέμβριος 2018
Φορολογική μεταχείριση εφάπαξ χρηματικών ποσών καταβαλλόμενα σε στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγιαΜε την ΠΟΛ. 1242/2018 κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4582/2018 (ΦΕΚ Α΄208) με τις οποίες αποσαφηνίζεται το καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης για τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018 (στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια καθώς και συνταξιούχοι των ίδιων κατηγοριών). Για τα ποσά αυτά προβλέπεται ότι μετά την παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.Δείτε την
ΠΟΛ.1242/2018 από το αρχείο του κόμβου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης