Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παρατείνεται η ισχύς του νόμου 1297/1972 για μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιριών έως το 2011.

22 Δεκέμβριου 2008
Παρατείνεται η ισχύς του νόμου 1297/1972 για μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιριών έως το 2011.
  • Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 η προθεσμία για τη συγχώνευση ή τη μετατροπή διαφόρων επιχειρήσεων σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης προκειμένου να τους παρασχεθούν τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπει το Ν.Δ. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/334' rel='tag laws'>1297/1972</a> όπως ισχύει.
Παρατείνεται η ισχύς του νόμου 1297/1972 για μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιριών έως το 2011.

Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 η προθεσμία για τη συγχώνευση ή τη μετατροπή διαφόρων επιχειρήσεων σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης προκειμένου να τους παρασχεθούν τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπει ο νόμος 1297/1972 όπως ισχύει.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομίας στη Βουλή στο νομοσχέδιο

"Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/ 14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις"

Στο κείμενο της τροπολογίας προβλέπονται ακόμη ότι για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μέχρι 30 Ιουνίου 2009 δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού της αρμόδιας ΔΟΥ για την καταβολή του Ειδικού Τέλους Ακινήτου (ΕΤΑΚ) που αναλογεί στην αξία του, για τα δύο προηγούμενα της μεταβίβασης χρόνια. Με τη διάταξη αυτή, όπως αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση, επιδιώκεται η αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών λόγω της εφαρμογής για πρώτη φορά της φορολογίας αυτής.
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης