Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέες αλλαγές στο «πόθεν έσχες» - Από 3.1.2019 έως 25.1.2019 η υποβολή καταστάσεων και από 18.2.2019 έως 31.3.2019 οι δηλώσεις

21 Δεκέμβριος 2018
Νέες αλλαγές στο «πόθεν έσχες» - Από 3.1.2019 έως 25.1.2019 η υποβολή καταστάσεων και από 18.2.2019 έως 31.3.2019 οι δηλώσεις
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΜε μια ακόμη τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» τροποποιούνται οι προθεσμίες υποβολής καταστάσεων υπόχρεων σε υποβολή «πόθεν έσχες» αλλά και μεταβάλλεται το διάστημα υποβολής των δηλώσεων 2016, 2017, 2018 από 18.2.2018 έως 31.3.2019

Αναλυτικά η τροπολογία:

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 και του εδαφίου β' της παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186) και της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018(Α' 186).

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις προτεινόμενες διατάξεις μετατίθενται η έναρξη και η λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του ν. 3213/2003 ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής (www.pothen.gr), να συμπεριληφθούν τα επιπλέον στοιχεία που προβλέπει ο ν. 4571/2018 και να τεθεί η εν λόγω εφαρμογή σε παραγωγική λειτουργία για το σύνολο των υπόχρεων.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α' 309), αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ' εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 18.02.2019 έως 31.03.2019.».

2. Το εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α' 309), αντικαθίσταται ως εξής: «H κατάσταση περιλαμβάνει υπόχρεους που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου στην προηγούμενη χρήση, στις τρεις (3) προηγούμενες χρήσεις και τους υπόχρεους των περιπτώσεων α έως και ε και ιβ της παραγράφου 1 ή στις χρήσεις που κατ' εξαίρεση ειδικότερα προβλέπονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018 (Α' 186), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι καταστάσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 και τους υπόχρεους σε υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. 2018 καταχωρίζονται από 3.01.2019 έως 25.01.2019.».

4. Η φράση «για διάστημα έως δύο (2) μηνών» της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018, αντικαθίσταται από τη φράση «για διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης