Live Search Results

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ για την επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων για το 2019

20 Δεκέμβριος 2018 -- ΣχόλιαΚοινοποιήθηκε από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα ΛΑΕΚ για το έτος 2019.

Σύμφωνα με την εισαγωγή του προγράμματος:

«Η εργοδοτική εισφορά 0,45% που καθορίστηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2224/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2336/1995, καταβάλλονταν υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2434/1996, όπως ίσχυε στο άρθρο 34 του Ν.4144/2013.

Από 1.7.2014 οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 2434/1996 (Α'188) πόροι του ΛΑΕΚ, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2224/1994 (Α'112), οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α'88) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46% με εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2224/1994 (Α'122).

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 15 του Ν.3762/2009) όπως ισχύει στην παρ.5 του άρθρου 34 του Ν. 4144/13.

Δυνάμει της ως άνω διάταξης σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 464 ΑΚ που ορίζει ότι «απαιτήσεις ακατάσχετες είναι ανεκχώρητες», τυχόν εκχωρήσεις των προς επιστροφή ποσών από τις δικαιούχες επιχειρήσεις σε τρίτους είναι ά κ υ ρ ε ς.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ με τη με αριθμ. 660/46.11.12.2018 διατύπωση γνώμης η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ 4644/102/18.12.2018 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, κατήρτισε για το έτος 2019 ετήσιο πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων που αφορά στα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των δικαιούχων φορέων με την ονομασία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2019» και διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2019».
»


Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα από το αρχείο του κόμβου.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories