Αποτελέσματα live αναζήτησης

Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Στα 9 λεπτά του ευρώ από 1.1.2019

28 Δεκέμβριος 2018
Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Στα 9 λεπτά του ευρώ από 1.1.2019


Βάσει της Κ.Υ.Α. με αρ. 180036/952/2017 (ΦΕΚ Β' 2812/10.8.2017), από την 1.1.2018 οι επιχειρήσεις έχουν υποχρεωθεί να εισπράττουν και να αποδίδουν ειδικό περιβαλλοντικό τέλος, ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, για τη διάθεσή τους στους καταναλωτές. Έως τις 31.12.2018 το παραπάνω περιβαλλοντικό τέλος προσδιορίζεται στην τιμή των 3 λεπτών του ευρώ προ Φ.Π.Α..

Υπενθυμίζουμε πως βάσει της παραπάνω απόφασης, από 1.1.2019 το περιβαλλοντικό τέλος προσδιορίζεται στην τιμή των 7 λεπτών του ευρώ προ Φ.Π.Α. (9 λεπτά του ευρώ με Φ.Π.Α.).

Επιπλέον υπενθυμίζουμε πως, με την ΠΟΛ.1211/2017 δόθηκαν οδηγίες για την αναγραφή του τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, με την ΠΟΛ.1091/2018 καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσής του και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του και με την ΠΟΛ.1160/2018, δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων.

Δείτε στον κόμβο σχετικά, το άρθρο του συναδέλφου Ανδρέα Γ. Πετρίδη: «Περιβαλλοντικό τέλος» στις πλαστικές σακούλες - Λογιστικά και μηχανογραφικά θέματα».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης