Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αλλαγής ΚΑΔ

17 Δεκέμβριου 2008 Σχόλια
  • Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αλλαγής ΚΑΔ

    Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 14:00΄, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η νέα υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης Αλλαγής ΚΑΔ.

    Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή από τους δικτυακούς τόπους www.gsis.gr και www.taxisnet.gr με την επιλογή «Δήλωση Αλλαγής ΚΑΔ».

    Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται:

    α) σε όλα τα μη φυσικά πρόσωπα (νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων), δηλαδή εταιρείες κάθε μορφής, δημόσιες υπηρεσίες που έχουν Α.Φ.Μ., όλα τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ, τα σωματεία και τις λοιπές ενώσεις προσώπων, τις κοινοπραξίες, τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν Α.Φ.Μ., έστω και αν δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και γενικά σε κάθε μη φυσικό πρόσωπο που έχει Α.Φ.Μ. και δεν είχε κάνει οριστική διακοπή εργασιών με ημερομηνία διακοπής μέχρι 30.11.2008 και

    β) στα φυσικά πρόσωπα που είναι επιτηδευματίες και δεν είχαν κάνει οριστική διακοπή εργασιών με ημερομηνία διακοπής μέχρι 30.11.2008, με εξαίρεση όσους είναι μόνο αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. και δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών με περισσότερο εξειδικευμένο ΚΑΔ

    και παρέχει τη δυνατότητα να αντιστοιχίσουν τους παλαιούς Κωδικούς Αριθμούς των Δραστηριοτήτων τους ηλεκτρονικά.

    Με τη διαδικασία αυτή υλοποιείται η απαίτηση προσαρμογής της ηλεκτρονικής εικόνας των παραπάνω προσώπων στις απαιτήσεις που προέκυψαν από σχετικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Απόφασης Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.2.08.

    Σημειώνεται ότι η δημιουργία της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας πραγματοποιείται ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης των παλαιών από τους νέους ΚΑΔ, καθότι αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει αυτόματα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ευθεία αντιστοίχιση ανάμεσα στους παλαιούς και τους νέους ΚΑΔ .

    Για τη χρήση της υπηρεσίας υποβολής, είναι απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet (αν κάποιος είναι πιστοποιημένος χρήστης τουλάχιστον για τις «Λοιπές Υπηρεσίες» δεν χρειάζεται νέους κωδικούς). Στο σύστημα του TAXISnet μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε φορολογούμενος, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που θα βρει ακολουθώντας τη διαδρομή: www.taxisnet.gr - «Εγγραφή νέου Χρήστη». Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη ότι απαιτούνται 3-5 εργάσιμες μέρες για να τους (επανα)χορηγηθούν κωδικοί.

    Η εφαρμογή θα είναι προσπελάσιμη μέχρι 30.11.09.

    Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4803134 κάθε εργάσιμη ημέρα από 8.00 έως 18.00.

@taxisnet.gr>


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης