Αποτελέσματα live αναζήτησης

Λήξη του 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του μηχανολογικού εξοπλισμού του ν. 4399/16 και έναρξη 3ου κύκλου

7 Δεκέμβριος 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Αθήνα 7-12-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς του Μηχανολογικού εξοπλισμού του ν.4399/2016 στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 35979/29.3.2018 2ης προκήρυξής του, λήγει στις 15-12-2018, όπως προβλέπεται από την εν λόγω προκήρυξη.

Θα προκηρυχθεί άμεσα 3ος κύκλος με έναρξη υποβολών εντός του Ιανουαρίου του 2019.

Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης