Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πληρωμές Μικρής Αξίας σε Ευρώ («ERPB») - Ανακοίνωση του Συμβουλίου5 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (‘ERPB’)

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ η Ανακοίνωση του ‘ERPB’ μετά την 10η συνεδρίαση της Ολομέλειάς του, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018. Ειδικότερα, αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

- οι άμεσες πληρωμές μικρής αξίας σε ευρώ (SCT instant),

- η εφαρμογή των συστάσεων του ‘ERPB’ σχετικά με τις “Person-to-Person” (‘P2P’) mobile” πληρωμές,


- οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής και πληρωμής τιμολογίων (“electronic invoice presentment and payment services”), και

- η επισκόπηση της προόδου έργου του ‘ERPB’.

Δείτε την ανακοίνωση στην Αγγλική ή κατεβάστε την από εδώ.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης