Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νομοσχέδιο για εισπρακτικές εταιρίες με 12 δικλίδες ασφαλείας για τους καταναλωτές

16 Δεκέμβριος 2008
  • Τάξη και σειρά στην αναγγελία, στη γνωστοποίηση και στην υπενθύμιση των υποχρεώσεων δανειοληπτών, μέσα σε κανόνες θεμιτής πρακτικής, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., επιδιώκει να βάλει το Yπουργείο Ανάπτυξης το οποίο προωθεί τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών, η κατάθεση του οποίου τοποθετείται για τις αρχές του 2009. Το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο έχει 12 δικλίδες ασφαλείας για τους καταναλωτές, οι οποίες είναι οι εξής:
Νομοσχέδιο για εισπρακτικές εταιρίες με 12 δικλίδες ασφαλείας για τους καταναλωτές              

Τάξη και σειρά στην αναγγελία, στη γνωστοποίηση και στην υπενθύμιση των υποχρεώσεων δανειοληπτών, μέσα σε κανόνες θεμιτής πρακτικής, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., επιδιώκει να βάλει το Yπουργείο Ανάπτυξης το οποίο προωθεί τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών, η κατάθεση του οποίου τοποθετείται για τις αρχές του 2009. Το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο έχει 12 δικλίδες ασφαλείας για τους καταναλωτές, οι οποίες είναι οι εξής:

1. Σκοπός του νόμου είναι η θέσπιση αρχών συναλλακτικής συμπεριφοράς, κανόνων λειτουργίας και κρατικής εποπτείας των εταιριών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις καθώς και η ρύθμιση των σχέσεών τους με τους πελάτες τους, δανειστές και τους οφειλέτες αυτών.

2. Η παρέμβαση των εταιριών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις αφορά στην όχληση και μόνο για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών απαιτήσεων. Απαγορεύεται ρητά στις εταιρίες η με οιονδήποτε τρόπο επιδίωξη της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

3. Η ανάθεση της ενημέρωσης από τον δανειστή προς την εταιρία ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις περιβάλλεται τον γραπτό τύπο, ή σταθερό μέσο αποθήκευσης πληροφοριών.

4. Δεν επιτρέπεται στον δανειστή η ανάθεση εντολής για ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις που δεν είναι επιβεβαιωμένες.

5. Απαγορεύεται ρητά στις εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις η κατά την επικοινωνία με τον οφειλέτη εμφάνιση των εκπροσώπων τους υπό ανυπόστατες ιδιότητες, η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης και η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη με ψευδή στοιχεία ή παραλείψεις και οι κατ΄ οίκον ή στον χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις χωρίς προσυνεννόηση.

6. Οι εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις υποχρεούνται να παρέχουν στον οφειλέτη εγγράφως αναλυτικά στοιχεία για το ύψος και την προέλευση της διεκδικούμενης οφειλής.

7. Απαγορεύεται να αναθέτουν τη δικαστική διεκδίκηση των οφειλών σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές της δικής τους επιλογής.

8. Οι εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μαζί με τα πλήρη στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων τους εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Εταιριών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, εφεξής «Μητρώο». Συνίσταται αυτοτελές Τμήμα Τήρησης Μητρώου - Χορήγησης βεβαίωσης εγγραφής και επιβολής κυρώσεων του παρόντος νόμου, το οποίο υπάγεται στη Γ.Γ. Καταναλωτή του ΥΠΑΝ.

9. Οι εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις υποχρεούνται να μεριμνούν για την προστασία του επιχειρηματικού και προσωπικού απορρήτου.

10. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες με τον οφειλέτη για την ενημέρωση οφειλετών ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων καταγράφονται με επιμέλεια των εταιριών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

11. Παράβαση των διατάξεων του παρόντος θεμελιώνει αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη του δανειστή και της εταιρίας έναντι του οφειλέτη.

12. Εφαρμογή για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων για κάθε παράβαση των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου, έχουν οι διατάξεις του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 ΑΑ) «Προστασία των καταναλωτών», όπως εκάστοτε ισχύουν.

Εν τω μεταξύ χθες ο υπουργός Aνάπτυξης Χρήστος Φώλιας είχε συνάντηση με το προεδρείο της ΟΤΟΕ, στο πλαίσιο προγραμματισμένης συνάντησης με αντικείμενο συζήτησης την ορθή λειτουργία των εισπρακτικών εταιριών.

Από την πλευρά του το προεδρείο της ΟΤΟΕ ζήτησε την απαγόρευση της λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών. Οι εκπρόσωποι των τραπεζοϋπαλλήλων επισήμαναν στον κ. Φώλια ότι «είναι αντίθετοι με τη λειτουργία αυτών των εταιριών, γιατί υποκαθιστούν μέρος των αρμοδιοτήτων του τραπεζικού επαγγέλματος και κυρίως γιατί εφαρμόζουν μια ξένη, αντισυμβατική και παράνομη πρακτική είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, που τορπιλίζει την εμπιστοσύνη και την καλή πίστη μεταξύ τραπεζών και συναλλασσόμενου κοινού, ασκεί ψυχολογικές πιέσεις, διαπομπεύοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διασύροντας την κοινωνική και οικονομική ζωή των δανειοληπτών των τραπεζών, αφού οι εταιρίες αυτές χρησιμοποιούν απόρρητα προσωπικά δεδομένα». Παράλληλα, η Ομοσπονδία εξέφρασε την ανησυχία της για τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι τραπεζοϋπάλληλοι εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης και ζήτησε να τεθεί εκ μέρους της κυβέρνησης όρος προστασίας της απασχόλησης από όλες τις τράπεζες που θα κάνουν χρήση του πακέτου της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης των 28 δισ. ευρώ.

Πηγή: Express.grΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης