Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δόθηκε παράταση για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων

11 Δεκέμβριου 2008 Σχόλια
  • Δόθηκε παράταση για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων
Δόθηκε παράταση για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων από το Υ.Ο.


Θέμα: Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που αφορούν τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2007 καθώς και των ισοζυγίων της παρ. 6 του ίδιου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος, παρατείνουμε το χρόνο υποβολής τους (που είχε εκ νέου οριστεί με την Α.Υ.Ο.Ο. 1093407/518/0015/ΠΟΛ.1128/26.9.2008) μέχρι και την 9.1.2009, ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου Α.Φ.Μ. των υπόχρεων.


Σχετική απόφαση
1123063 /687/0015/10.12.2008  Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης