Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ποιοι δικαιούνται άτοκα δάνεια

11 Δεκέμβριος 2008
  • Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να πάρετε τις ενισχύσεις με ακοπό να θωρακιστείτε απέναντι στην κρίση.
Ποιοι δικαιούνται άτοκα δάνεια

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να πάρετε τις ενισχύσεις με ακοπό να θωρακιστείτε απέναντι στην κρίση.

Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί από τον υπουργό Ανάπτυξης Χ. Φώλια το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρηματιών με άτοκα δάνεια προκειμένου να θωρακιστούν απέναντι στην οικονομική κρίση. Ουσιαστικά πρόκειται για άτοκα δάνεια κεφαλαίων κίνησης.

Ο κ. Φώλιας έχει προγραμματίσει για τις 10 το πρωί να παρουσιάσει στους κοινωνικούς φορείς τον οδηγό για τη συμμετοχή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) σε συνεργασία με 35 τράπεζες θα εγγυάται τα δάνεια.

Οι βασικοί άξονές του μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις είναι:

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος;

                        -- ¶τοκο κεφάλαιο κίνησης για την επιχείρηση

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας παρέχει επιδότηση που θα καλύπτει πλήρως το επιτόκιο (προκαθορισμένο επιτόκιο Euribor+2,1 μονάδες+0,6 εισφ. Ν.125/75)

                        -- Το δάνειο είναι εγγυημένο

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας παρέχει εγγύηση έως 80% χωρίς την παροχή επιπλέον εξασφαλίσεων από την επιχείρηση στη τράπεζα

                        -- Το ύψος του δανείου για κεφάλαιο κίνησης μπορεί να φτάσει το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της εταιρίας των τριών τελευταίων ετών με ανώτατο όριο δανείου 350.000¤

                        -- Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης θα είναι 3 έτη

                        -- Η προμήθεια του Ταμείου Εγγυοδοσίας θα είναι σταθερή 1% επί της εγγύησης και θα καταβάλλεται εφάπαξ

                        -- Η κάθε επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία φορά αίτηση έτσι ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις

Ένα παράδειγμα:

Μια εμπορική επιχείρηση με μέσο τζίρο τριετίας ¤150.000 απευθύνεται σε όποια συνεργαζόμενη τράπεζα επιθυμεί. Η τράπεζα αξιολογεί την επιχείρηση γνωρίζοντας όμως ότι πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις του νέου προγράμματος. Η τράπεζα μπορεί να εγκρίνει δάνειο έως ¤45.000 χωρίς να υποθηκεύσει την όποια περιουσία του επιχειρηματία ή να ζητήσει οποιαδήποτε άλλη εξασφάλιση. Το επιτόκιο είναι δεδομένο και επιβαρύνει μόνο το Ταμείο Εγγυοδοσίας.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου και εγγύησης για κεφάλαια κίνησης;

                        -- Υγιείς επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και τρία συνεχόμενα χρόνια κερδοφορίας

                        -- Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ¤.

                        -- Όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας (το Ταμείο Εγγυοδοσίας ακολουθεί τον κανονισμό de minimis της Ε.Ε. (1998/2006) σύμφωνα με τον οποίο εξαιρείται η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες και η γεωργική παραγωγή και κτηνοτροφία)

                        -- Επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών και ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

                        -- Είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Μία επιχείρηση είναι ανεξάρτητη εάν: α) δεν έχει συμμετοχή 25% ή περισσότερο σε άλλη επιχείρηση, β) το 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου της ανήκει σε μία άλλη επιχείρηση ή σε δημόσιο οργανισμό ή από κοινού σε πολλές συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε δημόσιους οργανισμούς, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, γ) δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ούτε περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς και συνεπώς δεν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση.

Ποιες επιχειρήσεις δεν αφορά:

                        -- Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πρωτογενή τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, γεωργική παραγωγή και κτηνοτροφία)

                        -- Επιχειρήσεις που διατηρούν βιβλία ΑΆ κατηγορίας (πλανόδιοι, περίπτερα--)

                        -- Επιχειρήσεις που η τράπεζα αξιολογεί αρνητικά ως προς τη βιωσιμότητα τους και την ικανότητά τους να αποπληρώσουν το δάνειο λόγο επιβαρυμένων λοιπών στοιχείων (μεγάλες οφειλές, Τειρεσίας--).

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις φτάνουν για την σύναψη δανείου;

Με τις ελάχιστες προϋποθέσεις η επιχείρηση αλλά και η τράπεζα γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι επιλέξιμη για την εγγύηση και την επιδότηση του ΤΕΜΠΜΕ. Το γεγονός αυτό ενισχύει σημαντικά τη θέση της επιχείρησης απέναντι στη τράπεζα. Η τράπεζα ωστόσο οφείλει να αξιολογήσει την επιχείρηση ως προς τη βιωσιμότητα της και την δυνατότητα αποπληρωμής του κεφαλαίου. Υπενθυμίζεται ότι η εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας δεν εγγυάται την σύναψη του δανείου.

Η εγγύηση δεν είναι δάνειο.

Ποιο το όφελος της επιχείρησης;

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις ελάχιστες αυτές προϋποθέσεις, θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν άτοκο δάνειο για να το χρησιμοποιήσουν όπως αυτές κρίνουν. Θα μπορούν να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες τους, να αναχρηματοδοτήσουν υφιστάμενα δάνεια, να πληρώσουν προμηθευτές, ή άλλες υποχρεώσεις τους. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν χρήματα ή ακίνητη περιουσία που ενδεχομένως ήταν δεσμευμένα ως κάλυψη για άλλα δάνεια ή που θα τους δέσμευε η τράπεζα για το συγκεκριμένο δάνειο αν δεν είχαν την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ.

Με το νέο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ:

·         Επιδοτούνται για πρώτη φορά οι τόκοι σε κεφάλαια κίνησης

·        Σε περίπτωση κατάπτωσης το ΤΕΜΠΜΕ καταβάλλει το εγγυημένο ποσό στην τράπεζα άμεσα χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες (δεν ασκεί την ένσταση διζήσεως)

·        Η διαδικασία υποβολής θα γίνεται με ηλεκτρονική αίτηση μέσω τράπεζας ή απευθείας από την επιχείρηση χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις (απάντηση το πολύ σε 10 ημέρες)

·        Η επιχείρηση δεν θα παρέχει καμία άλλη εξασφάλιση.

Πηγή ΗμερησίαΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης