Αποτελέσματα live αναζήτησης

Yπουργείο Οικονομικών ,Μέτρα ενίσχυσης των πληγέντων

11 Δεκέμβριος 2008
  • Τα μέτρα που εγκρίθηκαν από την Κυβερνητική Επιτροπή περιλαμβάνουν:
Μέτρα ενίσχυσης των πληγέντων

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2008


Τα μέτρα που εγκρίθηκαν από την Κυβερνητική Επιτροπή περιλαμβάνουν:


Α. Αποκατάσταση Ζημιών, Επαγγελματιών, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – Επιχορήγηση - ¶μεση Οικονομική Ενίσχυση

 
Στο πλαίσιο ενίσχυσης των επαγγελματιών και των Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από πυρκαγιές και επεισόδια κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, παρέχεται άμεση οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 Ευρώ. Επιπλέον, παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού 50% της πιστοποιούμενης ζημιάς, ύψους από 10.000 έως 200.000 Ευρώ. Η συνολική δαπάνη που προκύπτει, θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και ειδικότερα τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 
Β. Χορήγηση Δανείων για την Αποκατάσταση Ζημιών σε Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες


Για το υπόλοιπο 50% της πιστοποιούμενης ζημιάς των επιχειρήσεων της περίπτωσης Α, καθώς και για τις επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στην περίπτωση Α, παρέχεται η δυνατότητα επιδοτούμενων δανείων διάρκειας 15 ετών, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος δύο ετών, από τα πιστωτικά ιδρύματα για την αποκατάσταση ζημιών στο μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, πρώτες και βοηθητικές ύλες και εμπορεύματα. Η χορήγηση των δανείων καλύπτεται από εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και από επιδότηση του επιτοκίου κατά 100% καθ όλη τη διάρκεια του δανείου με επιβάρυνση του λογαριασμού του Ν. 128/75. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων από τις ζημιές.


Γ. Χορήγηση Δανείων για Κεφάλαια Κίνησης σε Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες


Επίσης χορηγούνται στις επιχειρήσεις που επλήγησαν δάνεια έως το 35% του ετήσιου κύκλου εργασιών για κεφάλαια κίνησης πενταετούς διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος δύο ετών, με επιδότηση επιτοκίου κατά 100% για τα δύο πρώτα έτη και 50% κατά τα υπόλοιπα έτη διάρκειας των δανείων αυτών. Αυτή η μορφή οικονομικής ενίσχυσης αποσκοπεί στην άμεση και βραχυπρόθεσμη αποκατάσταση των κεφαλαίων κίνησης των πληγεισών επιχειρήσεων.

 
Δ. Αναστολή Πληρωμών των οφειλών των πληγεισών επιχειρήσεων

 
Για τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των οφειλών των πληγεισών επιχειρήσεων,  προβλέπεται για ένα τρίμηνο αναστολή πληρωμής των υποχρεώσεων προς τις Δ.Ο.Υ. και το Ι.Κ.Α., για ένα τετράμηνο προς τον ΟΑΕΕ και ρύθμιση οφειλών προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα.
 

Ε. Οικονομική Ενίσχυση των Εργαζομένων
 

Για την άμεση ενίσχυση των εργαζομένων στις πληγείσες επιχειρήσεις και την έμμεση ενίσχυση των ίδιων των επιχειρήσεων, προβλέπεται: Πλήρης κάλυψη του μισθού και των εισφορών εργαζομένου επί τρίμηνο, καθώς και του δώρου Χριστουγέννων, όλων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν έως τις 20 Δεκεμβρίου.


ΣΤ. Χορήγηση Δανείων για την Αποκατάσταση Ζημιών των Κτηρίων


Οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση κατεστραμμένων κτηρίων με τη χορήγηση δανείων διάρκειας 15 ετών, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος δύο ετών, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και με επιδότηση του επιτοκίου κατά 100% καθόλη τη διάρκεια του δανείου με επιβάρυνση του λογαριασμού του Ν. 128/75, σύμφωνα με την περίπτωση Β.


Για να ενισχυθούν άμεσα όσοι υπέστησαν ζημιές,  παρακάμπτουμε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η πιστοποίηση των ζημιών θα πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από:

 
•Εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου
•Εκπρόσωπο του οικείου Εμπορικού Συλλόγου
•Εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Επίσης, για τις επιχειρήσεις που το σύνολο των ζημιών τους υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις:

1.Παρατείνεται για ένα τρίμηνο η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (που έκλεισαν ισολογισμούς 31-7-2008, 31-8-2008, 30-9-2008), των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ, αμοιβές τρίτων κλπ), καθώς και η προθεσμία υποβολής τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του δημοσίου και τρίτων.

2.Παρατείνεται για ένα τρίμηνο η προθεσμία υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων του ΦΠΑ και αναστέλλεται για ένα τρίμηνο η καταβολή του.

3.Παρατείνεται για ένα τρίμηνο η προθεσμία καταβολής των χρεών που καθίστανται ληξιπρόθεσμα μετά την 30-11-2008. Αναστέλλεται για ένα τρίμηνο η καταβολή των χρεών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως 5-12-2008 με ρύθμιση της καταβολής τους έως 24 μηνιαίες δόσεις, χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

4.Παρατείνεται έως 27-2-2009 ο χρόνος δήλωσης μεταβολών των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων και ο χρόνος ενημέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων ΚΒΣ. Επίσης δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις για τις απώλειες βιβλίων και στοιχείων, καθώς και για τις διακινήσεις έως 31-12-2008 χωρίς δελτίο αποστολής από πληγείσες εγκαταστάσεις προς άλλες εγκαταστάσεις, ενώ δεν θα απαιτείται έως 27-2-2009 ενημερότητα χρεών (φορολογικών και μη) για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

5.Επιστρέφονται άμεσα τα καταβληθέντα τέλη κυκλοφορίας 2009 στις περιπτώσεις καταστροφής οχημάτων (επιχειρήσεων και ιδιωτών) και τίθεται σε εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 7 του ν.2074/92 που προβλέπει την αντικατάσταση των κατεστραμμένων οχημάτων (επιχειρήσεων και ιδιωτών) χωρίς καταβολή του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης.
 
Με το σύνολο των μέτρων αυτών στηρίζουμε άμεσα τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους, οι οποίοι δοκιμάζονται από την καταστροφική μανία ακραίων ομάδων. Παρακάμπτουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, για την ευκολότερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή τους.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης