Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤτΕ: Αύξηση στα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων τον Οκτώβριο

9 Δεκέμβριου 2008 Σχόλια
  • Αύξηση παρουσίασαν τα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών νέων καταθέσεων και δανείων τον Οκτώβριο του 2008. Εξαίρεση αποτελεί το επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά, που παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, καθώς και τα επιτόκια των συμφωνιών επαναγοράς (repos) και των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια, τα οποία σημείωσαν πτώση.
ΤτΕ: Αύξηση στα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων τον Οκτώβριο

Αύξηση παρουσίασαν τα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών νέων καταθέσεων και δανείων τον Οκτώβριο του 2008. Εξαίρεση αποτελεί το επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά, που παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, καθώς και τα επιτόκια των συμφωνιών επαναγοράς (repos) και των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια, τα οποία σημείωσαν πτώση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο τον Οκτώβριο του 2008 και διαμορφώθηκε στο 1,27%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 1,18%. Περαιτέρω άνοδο, κατά 26 μονάδες βάσης, σημείωσε το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος, το οποίο διαμορφώθηκε στο 5,37% από 5,11% το προηγούμενο μήνα. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των νέων repos μειώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης στο 4,26%, επανερχόμενο περίπου στο επίπεδο του Αυγούστου 2008.

Όσον αφορά τα επιτόκια των χορηγήσεων, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις) αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο του 2008 και διαμορφώθηκε στο 15,28%.

Αντίθετα, το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 7,81%. Σημαντική αύξηση (κατά 27 μονάδες βάσης) σημείωσε το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό για μέχρι και 1 έτος και για μεγάλα σχετικώς ποσά (δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ), που διαμορφώθηκε στο 6,31% από 6,04% το Σεπτέμβριο. Σημαντική άνοδο παρουσίασε και το επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, το οποίο αυξήθηκε κατά 47 μονάδες βάσης στο 5,92%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο στην κατηγορία των νέων στεγαστικών δανείων με επιτόκιο σταθερό για πάνω από 1 και μέχρι και 5 έτη, παρουσίασε άνοδο κατά 28 μονάδες βάσης, και διαμορφώθηκε στο 5,03%. (Το σχετικά χαμηλό ύψος του επιτοκίου αυτού οφείλεται στα δάνεια χαμηλής εκκίνησης).


ΟικονομίαΤτΕ: Αύξηση στα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων τον Οκτώβριο 9/12/2008 14:16:48  Αποστολή     Εκτύπωση
Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Οριακές μεταβολές παρουσίασαν τον Οκτώβριο του 2008 τα επιτόκια που εφαρμόζονται στα υφιστάμενα υπόλοιπα των σημαντικότερων κατηγοριών καταθέσεων και δανείων, με εξαίρεση το επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη που σημείωσε αύξηση.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από τα νοικοκυριά με διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασε άνοδο κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,20%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο για τις επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 5,22%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε επίσης ουσιαστικά αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 5,19%, ενώ το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρουσίασε μικρή άνοδο 4 μονάδων βάσης στο 6,53%.

Πηγή Ισοτιμία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης