Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το σχόλιο της Δευτέρας - Η Αθήνα, οι προφητείες και οι «Παπατζήδες»

Το σχόλιο της Δευτέρας - Η Αθήνα, οι προφητείες και οι «Παπατζήδες»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Επιμέλεια:
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven


Καλημέρα και Καλή Εβδομάδα. 


Στην Αθήνα έφτασα, πριν 40 σχεδόν χρόνια. Νοέμβριο του 1981, στην πλατεία Βικτωρίας έψαχνα να βρω την οδό 28ης Οκτωβρίου (*) , όπου βρισκόταν η ΑΣΟΕΕ. Μπερδεμένα όλα, όπως τώρα…

« Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε
τι να ζητάει επαρχιώτης στην Ομόνοια μες το ψιλόβροχο αρχές του Μάη,

Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο τι καρτεράει ….

η Ελλάδα που αντιστέκεται η Ελλάδα που επιμένει
κι όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει ….»

[ Τσάμικο – 1983 -    Διονύσης Σαββόπουλος    

https://www.youtube.com/watch?v=qLZHlkRHb9o ]

[ (*) Στα χρόνια μετά την Κατοχή, το τμήμα του δρόμου από την αρχή του στην οδό Πανεπιστημίου έως την οδό Αγίου Μελετίου, μετονομάστηκε σε οδό 28ης Οκτωβρίου, προς τιμήν της νεότερης εθνικής επετείου του ελληνικού κράτους. Η ονομασία αυτή όμως δεν επικράτησε, ούτε στον προφορικό, ούτε στον γραπτό λόγο και η ονομασία «Πατησίων» είναι ο κοινός τρόπος αναφοράς στην οδό.]

⥢⥤

1)    Προφητείες του Γέροντα « Δηλώσιου».

1.1 «Όλοι οι νόμοι που αφορούν τους Λογιστές, θα αρχίζουν από το 4 ( εποχή του μνημονίου ) »

α) Φορολογικό Δίκαιο : [ 4172/2013  και 4174/2013  .] ,

β) « Λογιστικά Πρότυπα » [ 4308/2014  ]

γ) Εταιρικό Δίκαιο [ Ν. 4072/2012 − Νέα εταιρική μορφή ( Ι.Κ.Ε )  − Προσωπικές Εταιρείες ( Ο.Ε και Ε.Π.Ε ),  4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών),    Νόμος 4441/2016 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων,  ] και

δ) Μεταρρύθμιση στο Ασφαλιστικό [ 4387/2016   ]

Εξαιρέσεις ( έως τώρα )  από την προφητεία  :

α)  N. 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

β) ΚΝΤΧ - Προεδρικό Διάταγμα της 28ης Ιουλίου 1931 "Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου." [ Αν και δεν είναι εντελώς εξαίρεση « Αι διατάξεις του νόμου 4755 της 13 Μαΐου 1930 και του νόμου 5164 της 17 Ιουλίου 1931 "περί τροποποιήσεως του νόμου 4755 " κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείμενον νόμου ως κατωτέρω: Νόμος 4755 Περί τελών χαρτοσήμου ….» ]

Πέρα από τις προφητείες, για να είστε σε «φόρμα» δείτε :

(Upd 16) Διαρκής ανασκόπηση των σημαντικών θεμάτων του 2018 που πρέπει να γνωρίζετε

 

⥢⥤

 

1.2 «Με έναν νόμο ( σημ. : εννοεί το ν. 4557/2018 )  θα πηγαίνετε φυλακή»

Γ. Πιτσιλής: Τι ανέφερε για τους λογιστές και τα μέτρα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
« …Πρόκειται για το νόμο 4557/2018, που αντικατέστησε τον 3691/2008….Η συζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα γίνεται, διότι η ΑΑΔΕ είναι αρμόδια Αρχή για την εποπτεία [ Υπόχρεα πρόσωπα ] :

α) εξωτερικών λογιστών-φοροτεχνικών και των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και των ιδιωτών ελεγκτών,
β) μεσιτών ακινήτων για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ..
γ) εμπόρων και εκπλειστηριαστών αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ …

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε μέχρι τώρα εκδώσει δύο εγκυκλίους και δύο αποφάσεις:

1) ΠΟΛ.1189/2018: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018)

2) ΠΟΛ.1201/2018: Εφαρμογή άρθρου 20 ν. 4557/2018 (ΦΔΚ 139 Α΄/30-7-2018) «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

3) ΠΟΛ.1200/2018: Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν.4557/2018.

4) ΠΟΛ.1204/2018: Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές.

Στο site της ΑΑΔΕ, υπάρχει ειδική κατηγορία με τίτλο “Ξέπλυμα Χρήματος”, όπου μπορείτε να βρείτε αποφάσεις, εγκυκλίους και ο,τιδήποτε άλλο σχετικό με το συγκεκριμένο θέμα.

Τι είναι λοιπόν αυτό, το οποίο ελέγχουμε:

- Εάν έχουν ληφθεί μέτρα δέουσας επιμέλειας κατά τη διενέργεια συναλλαγών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων με τους πελάτες τους,

- Εάν αποστέλλονται αναφορές προς την Αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες χωρίς αυτό να έχει γνωστοποιηθεί στον πελάτη,

- Εάν φυλάσσονται αρχεία και στοιχεία

- Εάν τηρούνται εσωτερικές διαδικασίες

Η μη τήρηση όλων αυτών των υποχρεώσεων επιφέρει την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων…..

Διότι, το έχω ξαναπεί και θα το επαναλάβω, ο στόχος της ΑΑΔΕ δεν είναι να επιβάλει ποινές και πρόστιμα.

Για το σκοπό αυτό, θα ήθελα να μας αποστείλετε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου παρατηρήσεις, απορίες και σχόλια, που έχετε, πάνω στις αποφάσεις και εγκυκλίους, τις οποίες έχουμε ήδη εκδώσει…..»

Επίσης :

α)  Για διευκόλυνση των υπόχρεων προσώπων είναι διαθέσιμη εφαρμογή για ηλεκτρονική υποβολή αναφοράς στην ιστοσελίδα της Αρχής (http://www.hellenic-fiu.gr), καθώς και σχετικό υπόδειγμα αναφοράς.

β) Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν, να λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοί τους έχουν λάβει γνώση της νομοθεσίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των σχετικών κανονιστικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σχετικών υποχρεώσεων για την προστασία δεδομένων.

γ) Ποινές : (i) Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 39 του Ν.4557/2018) , φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών .  (ii) Διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 46 του Ν.4557/2018) . Νομικά πρόσωπα : α) πρόστιμο μέχρι ένα 1.000.000 ευρώ,  β) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το νομικό πρόσωπο ή την οντότητα και την φύση της παράβασης, β) οριστική απαγόρευση της άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου , κ.λπ β)  Φυσικά πρόσωπα: α) πρόστιμο μέχρι 1.000.000 ευρώ, β) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το φυσικό πρόσωπο και την φύση της παράβασης, γ) οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

ΑΑΔΕ: Παρουσίαση της Διεύθυνσης Ελέγχων του νέου νόμου για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» κατεβάστε το αρχείο από εδώ.

Παρεμφερή :

 

⥢⥤

1.3 «Θα το νοικιάζετε, θα λέτε ότι «ακυρώσαν», αλλά θα σας βρίσκουν » [ Νομίζω ότι εδώ θα διαψευστεί ο Προφήτης ]

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο)
Βραχυχρόνιες μισθώσεις - «Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»

Προθεσμίες :

α) Εγγραφή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» : έως τις 30.11.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η προσώπων που έχουν προβεί ή προβαίνουν σε ανάρτηση ακίνητων σε ψηφιακή πλατφόρμα από 1.1.2018 μέχρι τις 30.11.2018,

β) Υποβολή «Συγκεντρωτικής Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το έτος 2018 : έως τις 30.11.2018, για τις μισθώσεις που η αναχώρηση του μισθωτή έγινε μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018,


« Σε τρεις στοχευμένες κινήσεις αναμένεται να προχωρήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο να εντοπίσει όσους έχουν εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb, αλλά εξακολουθούν να μην τα δηλώνουν στο ηλεκτρονικό μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.

α)  Στοχευμένους ελέγχους από εφοριακούς, που ψάχνουν καταχωρήσεις ακινήτων στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια οι ελεγκτές θα εξετάζουν αν έχει δηλωθεί το ακίνητο και η ενοικίαση στο Μητρώο Ακινήτων.

β) Μόλις τελειώσει η διορία για οριστικοποίηση από τους διαχειριστές ακινήτων των δηλώσεων τους στο Μητρώο Ακινήτων (στις 30 Νοεμβρίου) η ΑΑΔΕ θα ζητήσει από τις πλατφόρμες διαμοιρασμού να διαγράψουν όσους δεν έχουν κάνει τη δήλωση.

γ) Εξετάζεται, παράλληλα, η δυνατότητα δημιουργίας μηχανισμού ("search robot") προκειμένου να γίνονται αυτόματες διασταυρώσεις που θα ελέγχουν παράλληλα αν τυχόν τα ακίνητα που ενοικιάζονται με βραχυχρόνιες μισθώσεις παρέχουν και άλλες υπηρεσίες εκτός από διαμονή και κλινοσκεπάσματα (πχ πρωινό, ξεναγήσεις κλπ) προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς ΦΠΑ. Ήδη η Πορτογαλία έχει και χρησιμοποιεί ένα αντίστοιχο σύστημα, και η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει την σχετική τεχνογνωσία.

Μιλώντας στο 19ο Συνέδριο για την Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας – Prodexpo, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε την διάθεση συνεργασίας των ελεγκτικών μηχανισμών όλων των χωρών…..»

[ Πηγή : https://www.efsyn.gr/arthro/stoheymenes-kiniseis-gia-osoys-apokryptoyn-eisodimata-apo-airbnb ]

 

⥢⥤

 

[ Η εφαρμογή για πρώτη φορά, του Φ.Π.Α το 1987, αποτέλεσε μια από τις κυριότερες αιτίες της ανάπτυξης του Λογιστικού επαγγέλματος ]

 


1.4 «Σάββατο θα «χτυπάνε» στην ταμειακή μηχανή και Δευτέρα θα είναι έτοιμη η Δήλωση του Φ.Π.Α και  του Φόρου Εισοδήματος  »

«Στη δεύτερη θεματική ενότητα με τίτλο «Φορολογία και Τεχνολογία» οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση με τη διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, κα Σοφία Σεχπερίδου, να αναφέρει ότι το μέτρο πρόκειται να εφαρμοστεί σταδιακά με απώτερο σκοπό την κάλυψη του συνόλου των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών της χώρας. Επίσης, υπογράμμισε, ότι η φορολογική διοίκηση στοχεύει έως τις αρχές του 2020 να

εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση σε όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών οικονομικών οντοτήτων».

[ Δείτε αναλυτικά : Ο απολογισμός του 5ου Athens Law Forum on Taxation]

Παρεμφερή :


Και τόσοι Λογιστές Προφήτη, τι θα γίνουν;;

Δεν έχω επεξεργαστεί τα δεδομένα, μου είπε….[ Προφήτης να σου πετύχει … ]

 

⥢⥤

 

 

 

[ Ομόνοια – Δεκαετία ’70 ]

 

2)    Ανώνυμες Εταιρείες και Ε.Π.Ε – Η νέα Νομοθεσία.


«Οι αναμορφώσεις του εταιρικού δικαίου 2018-2019»

Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων:  28o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, στις 19-21 Οκτωβρίου στο Ρίο Αχαΐας. Δείτε το αξιόλογο site [http://www.syneemp.gr/index.php]


α) Α.Ε

Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες - 37 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε. [Επικαιροποίηση και εμπλουτισμένος με επιπλέον πληροφορίες και «πίνακες»]β) Ε.Π.Εγ) Συγκρίσειςδ) Παρεμφερή


μέριμνα για την έγκαιρη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, με αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες. Αυτό το μέτρο και άλλα που θα περιέχονται στον νόμο σε συνδυασμό με την ποινικοποίηση ευθύνης των ελεγκτών, η οποία έχει ήδη θεσμοθετηθεί, ..


Τέλος :

On line σεμινάριο - Οι αλλαγές στις Ανώνυμες Εταιρίες από 1.1.2019  - Ο κόμβος διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου, ώρα 17:30. 

⥢⥤

 

[ Κατερίνα Γώγου ]

 

3)    Φορολογικά Θέματα : Αποφάσεις.
α) ΠΟΛ

Μεταβιβάσεις ακινήτων με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών - Οδηγίες αντιμετώπισης υποθέσεων από την ΑΑΔΕ


Κοινοποιήθηκε η ΠΟΛ.1207/2018 :

Κατόπιν της ανωτέρω γνωστοποίησης, η φορολογική αρχή, συμμορφούμενη με την απόφαση του ΣτΕ, οφείλει να προβεί σε εκ νέου έλεγχο της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ βάσει της ανωτέρω γνωστοποίησης και να εκδώσει συμπληρωματική πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ, …… Η διαφορά μεταξύ της παλαιάς αντικειμενικής αξίας και της μεγαλύτερης αξίας μεταξύ του κόστους, της αναπροσαρμοσμένης αντικειμενικής ή του δηλούμενου τιμήματος, επιστρέφεται στον υποκείμενο στο φόρο κατασκευαστή-πωλητή (είτε πρόκειται για πώληση από εργολαβικό αντάλλαγμα αντιπαροχής είτε από ιδιόκτητο ακίνητο) που είναι και ο υπόχρεος στο φόρο έναντι του Δημοσίου…..

 

β) Αποφάσεις Δ.Ε.Δ


γ) Αποφάσεις ΣτΕ

 

⥢⥤

 

 

[  «Ραντεβού στου Μπακάκου». Στη δεκαετία του ’80 τα περισσότερα ραντεβού στην Αθήνα γίνονταν στου «Μπακάκου» ( πλατεία Ομονοίας ). Από το 2000  και μετά αντικαταστάθηκε με το  «Ραντεβού στο Χόντο»].

 


4)  Εργατικά - Ασφαλιστικά.

Άδεια εργαζομένωνΕΦΚΑ


Εργασιακά δικαιώματα

    [Πολύ σημαντικό] Προς μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 

⥢⥤

 

 

[ Μοναστηράκι, καλοκαίρι 1978. Πηγή: www.lifo.gr ]

 

5)    Αρθρογραφία  

α) Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων μέχρι 31/12/2012 - Άνοιγμα λογαριασμών [ Ένα πολύ σημαντικό άρθρο ]

(του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Γιάννη Αρτσίτα (Senior Accountant – Φορολογία Φυσικών Προσώπων))


Τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι έλεγχοι των φορολογικών υποθέσεων που αφορούν το έτος 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012), διότι παραγράφονται στο τέλους του έτους (31/12/2018). Στη πράξη όμως, παραγράφονται την δεκάτη Δεκεμβρίου (10/12/2018), τελευταία ημέρα κοινοποίησης του προσωρινού φύλλου ελέγχου, διότι εκ του νόμου δίδεται περιθώριο είκοσι ημερών (20 ημέρες) στον κάθε φορολογούμενο, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει και να τεκμηριώσει τα πιθανά σφάλματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία του ελέγχου……

Μεγαλύτερη ανάλυση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών και του ανοίγματος των τραπεζικών λογαριασμών έχει γίνει και σε προγενέστερα άρθρα μας, “Έλεγχοι για αδικαιολόγητο πλουτισμό” καθώς και “Πως γίνεται σήμερα ο έλεγχος των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων” . …..

β)  ΤΑΠ: Υπόχρεοι, απαλλαγές, κυρώσεις, κ.λπ. [ Ένα πλήρες άρθρο για το «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» ]

( Ορέστης Σεϊμένης - Αλεξάνδρα Γεράγγελου )

Το ΤΑΠ υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας …Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25), μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0.35) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική τους περιφέρεια.

γ) Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α', γ', δ' και ε' του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (πλοίων που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα) υπό το φως της Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1177/19.9.2018 και της ΑΔ ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1187/8.10.2018 - Δηλώσεις διενέργειας / επιβεβαίωσης δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα [ Ένα σημαντικό και εξειδικευμένο  άρθρο (του Φώτη Τσιατούρα, Φοροτεχνικού, συγγραφέα, τ. επόπτη Π.Ε.Κ. Αθηνών) ]

 

⥢⥤

 

 

 [ Πρωτομαγιά κάτω από την Ακρόπολη, 1984. Πηγή: www.lifo.gr ]

 

6)    Οι προθεσμίες στη ζωή μας...

Καταρχήν δείτε :

(Upd) Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Νοεμβρίου 2018

Επισημάνσεις:

Εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις και αυτές που αναφέρουμε στα κεφ. 1.3 και 7, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

α) έως τις  15.11.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή των ετήσιων πινάκων προσωπικού (Ε4) στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (μετά την παράταση που δόθηκε με την με αρ. οικ.54891/Δ1.18905 26.10.2018 απόφαση),

β) έως τις 30.11.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή νέας αίτησης για όσους έχουν ενταχθεί κατά το παρελθόν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ηλεκτρικής ενέργειας,

Αναδρομικά συνταξιούχων:

Αναδρομικά συνταξιούχων: Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις στον ΕΦΚΑ από 12 Νοεμβρίου

Δήλωσες πόθεν έσχες [ Μακρινό  ; δεν νομίζω ]

Υποβολή καταστάσεων υπόχρεων στη δήλωση πόθεν έσχες 2018 (από 1.1.2017 έως 31.12.2017) - Προθεσμία καταχώρισης έως 17.12.2018
Υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες υπόχρεων από την πρώτη απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση, απόκτηση ιδιότητας 2016, 2017 και από 1/1/2018 έως 30/10/2018). - Προθεσμία υποβολής από 4.1.2019 έως 4.3.2019
Υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες (ετήσια δήλωση) - Προθεσμία υποβολής από 4.1.2019 έως 4.3.2019

Παρατάσεις και αιτήματα για παράταση
Διάφορα
Μην πάτε στην Εφορία την Τετάρτη

 

⥢⥤

 

7)    Είναι τρελοί αυτοί οι Ρωμαίοι......

Περίπτωση πρώτη :

[ Άλλα λέει ο Νόμος ] Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)


α) ΕΔΟΕΑΠ - Είναι τρελοί αυτοί οι Ρωμαίοι...

Συμπέρασμα : Με βάση τα ανωτέρω και όχι με βάση όσα προβλέπει ο νόμος —αφού κανένας έτσι και αλλιώς δεν δίνει σημασία σ΄ αυτόν— η εισφορά 2% για τη διαφήμιση ή την προώθηση μέσω διαδικτύου, αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παρέχουν διαφήμιση στην Ελλάδα και δεν ανήκουν στα ΜΜΕ τα οποία έτσι κι αλλιώς αποδίδουν 2% επί του τζίρου τους στον ΕΔΟΕΑΠ.


β) έως τις 30.11.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και η υποβολή της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του χρονικού διαστήματος από 16.11.2017 έως και 30.9.2018 (παράταση σύμφωνα με την από 1.11.2018 ανακοίνωση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.). Σημειώνουμε πως έως την ίδια ημερομηνία, πρέπει να πραγματοποιηθεί η καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου και η υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου για το μήνα Οκτώβριο 2018.


γ) Εισφορά διαδικτύου (2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ): Οι ενέργειες του ΞΕΕ και η απάντηση του Οργανισμού.

Σε απάντηση του από 17/10/2018 υπομνήματος, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
(α) Οι διαφημιζόμενοι δεν έχουν υποχρέωση ειδικής εισφοράς 2% όταν διαφημίζονται στα ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας με έδρα στην Ελλάδα.

(β) Υπόχρεος για υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης και απόδοσης της Ειδικής Εισφοράς 2%, είναι ο διαφημιζόμενος …….

(ε) Στις πλατφόρμες airtickets, booking, σε επαγγελματικούς καταλόγους (τύπου χρυσού οδηγού) δεν υφίσταται υποχρέωση της εισφοράς του 2% της διαφήμισης.

Περίπτωση δεύτερη :

[ +1-1= 1] Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιόχρηση
Το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση αποτελεί εισόδημα από ακίνητα και συνίσταται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και αποτελεί ταυτόχρονα και εκπιπτόμενη δαπάνη κατά το μέτρο που δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και « …σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3, θα συμπληρωθούν οι κωδικοί που αφορούν στο καθαρό αποτέλεσμα με λογιστικό προσδιορισμό και στη συνέχεια με τη βοήθεια του πίνακα Κ' (πίνακας προσωρινών διαφορών μεταξύ φορολογικής - λογιστικής βάσης) θα υπολογιστούν οι διαφορές μεταξύ Ε.Λ.Π. και φορολογικής βάσης και αφού ληφθούν υπόψη οι διαφορές αυτές, θα διαμορφωθούν τα τελικά καθαρά φορολογητέα κέρδη που θα αναγραφούν στους αντίστοιχους κωδικούς του Πίνακα Ζ'….. »  ( Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1021369 ΕΞ 2017  ).

Η αέναη προσπάθεια του Ελληνικού Κράτους, να φορολογήσει για τυπικούς λόγους [ επειδή δηλαδή δεν καταχώρησες ένα τεκμαρτό έξοδο, το οποίο αντιστοιχίζεται με ισόποσο τεκμαρτό έξοδο, στα βιβλία σου ] συνεχίζεται και στις μέρες μας…..

Επισημαίνω τις αποφάσεις :

α) «Το αποτέλεσμα του ανωτέρω χειρισμού στην περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης γης ή ακινήτου είναι φορολογικά αδιάφορο για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες….».  Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016/17.3.2016.Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23146

β) « 2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα τεκμαρτά έξοδα και έσοδα από ιδιοκατοίκηση έχουν λογιστική βάση 0 (μηδέν) και φορολογική βάση το ποσό που προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 39, ν. 4172/2013) » . Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1239 ΕΞ 23.6.2016.Τεκμαρτά έσοδα και έξοδα

Είπαμε :  1-1 = 1 .Περίπτωση τρίτη :

[ Διαφημηστικά τέλη ] Αν δεν πληρώσεις το 2%, θα πληρώσεις το 29% [ 14,5 φορές επιπλέον ]

«Πέραν των ανωτέρω διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
i) Οι δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν στην περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλομένων τελών διαφήμισης, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθόσον με τις διατάξεις της περ. δ' της κατηγορίας Δ' της παρ.1 του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2880/2001, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, ορίζεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις. »  (
ΠΟΛ.1113/2.6.2015 - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013)
[ Ιστορικοί της Φορολογίας ερευνούν την ποινή αυτή ως ξεχωριστό κεφάλαιο στην ενότητα «Οι παραβάσεις με τις πιο παράξενες ποινές » ]

 

⥢⥤

 

 

 

 [ Οδός Πατησίων, έτος 1979 ]

 


8)    Εκλογές Λογιστών

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και ευχές για δύναμη και επιτυχία στο έργο των εκλεγέντων.

Την εβδομάδα, που πέρασε είχαμε, ανακοίνωση των εξής αποτελεσμάτων, των Λογιστικών συλλόγων που ανήκουν στην ΠΟΦΕΕ  :

 

⥢⥤

 

 
 

Η ουσία των πραγμάτων και της ζωής . ( Οι « Παπατζήδες », υπήρχαν και θα υπάρχουν )
« «Λευκό, λευκό, παπάς μαύρος. Που πήγε τώρα; Αγοράζω, παίρνω». «Εδώ παπάς, εκεί παπάς, που’ ναι ο παπάς ;»....
Ο ταχυδακτυλουργός παπατζής ανακατεύει και απλώνει αριστοτεχνικά στο χαρτόκουτο, τα τρία κυρτωμένα φύλλα της τράπουλας. Οι προσφορές αρχίζουν. «Όποιος το είδε, ποντάρει και τα παίρνει. Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε»,....
«Αδερφέ, εδώ δίπλα γίνεται παιχνίδι, ρίχνουν τον παπά», λένε [ οι «κράχτες» ] σε περαστικούς προσπαθώντας να «ψαρέψουν» κορόιδα. Παλιά το αγαπημένο τους είδος ήταν οι ανυποψίαστοι άνθρωποι που έφταναν στην Αθήνα από το χωριό. Στις γωνίες αλλά και κοντά στον παπατζή είναι «στημένοι» οι τσιλιαδόροι. Μόλις δουν αστυνομικούς, περιπολικά ή «μυριστούν» ασφαλίτες, τότε «πέφτει σύρμα». Όταν τα υποψήφια θύματα πλησιάσουν την κούτα και αρχίζουν να παρατηρούν τα χέρια του παπατζή, τότε οι απατεώνες του «φυτεύουν» μέσα του την ελπίδα για εύκολο κέρδος.... »
[ Διαβάστε όλο το άρθρο:
http://www.mixanitouxronou.gr/edo-o-papas-eki-o-papas-pia-itan-ta-kolpa-ton-papatzidon-ke-ti-rolo-ichan-i-tsiliadori-i-krachtes-ke-i-avantadori-ta-stekia-tis-athinas-ke-ta-macheromata-gia-to-kalitero-posto/ ]

Ο «νόμιμος» ηλεκτρονικός τζόγος σχεδόν εξαφάνισε τους παπατζήδες του δρόμου …..

Οι άλλες κατηγορίες «παπατζήδων» ( έχουν και αυτοί «κράχτες», «αβανταδόρους» και «τσιλιαδόρους» ), δρουν ανενόχλητες, όπως παλιά  …..

……………………………..

Υ.Γ

« Τίποτα δεν πάει χαμένο

στη χαμένη σου ζωή,

τ’ όνειρό σου ανασταίνω

και το κάθε σου "γιατί". …..»

[ Τίποτα δεν πάει χαμένο – 1979, Χαρούλα Αλεξίου, Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης, Μουσική: Μάνος Λοΐζος]


Καλή Δύναμη και καλή συνέχεια.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης