Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΟΜΜΕΧ: Στήριξη 2 δισ. στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το ΥΠΑΝ

8 Δεκέμβριου 2008 Σχόλια
  • Δράσεις συνολικού ύψους έως δύο δις. ευρώ για την στήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι έτοιμο να προκηρύξει το υπουργείο Ανάπτυξης εντός του α΄ τριμήνου του 2009, όπως αποκαλύφθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΕΟΜΜΕΧ με θέμα «Εθνικό Παρατηρητήριο: Συντονισμένες Δράσεις Στήριξης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων», σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.
ΕΟΜΜΕΧ: Στήριξη 2 δισ. στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το ΥΠΑΝ

Δράσεις συνολικού ύψους έως δύο δις. ευρώ για την στήριξη των  ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι έτοιμο να προκηρύξει το υπουργείο Ανάπτυξης εντός του α΄ τριμήνου του 2009, όπως αποκαλύφθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΕΟΜΜΕΧ με θέμα «Εθνικό Παρατηρητήριο: Συντονισμένες Δράσεις Στήριξης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων», σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν ο συνολικός σχεδιασμός και οι άξονες των δραστηριοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ. Αναλύθηκαν οι μέθοδοι που ακολουθεί και οι προτεραιότητες που θέτει προκειμένου να επιτύχει την ολοκληρωμένη και συστηματική παρακολούθηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη χώρα μας καθώς και τη συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση αξιόπιστης πληροφόρησης για την εικόνα και τις προοπτικές τους.

Πιο συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν:

Οι Ετήσιες Εκθέσεις του 2007 και 2008 για την κατάσταση και τις προοπτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η έκθεση περιλαμβάνει την υφιστάμενη κατάσταση, τις εξελίξεις, τη συμβολή και τις προκλήσεις των ΜΜΕ στο διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον και προτείνονται αναγκαίες προσαρμογές και δράσεις στήριξής τους.

Η έρευνα για τον προσδιορισμό της επιχειρηματικής φυσιογνωμίας του Έλληνα μικρομεσαίου επιχειρηματία και τον υπολογισμό ποσοτικών δεικτών επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ, όπου καταγράφονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αντιλήψεις και εξάγονται συμπεράσματα για την πορεία της επιχειρηματικότητας με τη διαμόρφωση μιας σειράς δεικτών.

Η δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης που υποστηρίζει την επεξεργασία δεδομένων και συμβάλλει στη διάχυση της πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Την εκδήλωση τίμησε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλιας, ο οποίος στην ομιλία του, αφού αναφέρθηκε στον κεντρικό ρόλο της μικρομεσαίας επιχείρησης, στο σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων της Πολιτείας για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, εξήγγειλε μια σειρά από πρωτοβουλίες του Υπουργείου για τη στήριξη της βιωσιμότητας και ανάπτυξης των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:


Παροχή άτοκων δανείων για κεφάλαιο κίνησης στις μικρές επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΜΠΜΕ.

Προσαρμογή της πρωτοβουλίας “Small Business Act” της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δράσεις που έχουν σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών και βελτιωτικών παρεμβάσεων στην επιχειρηματικότητα.

Εξασφάλιση των προϋποθέσεων ώστε τα Επιμελητήρια να λειτουργήσουν ως one- shop stop με στόχο να διεκπεραιώνουν όλες τις διαδικασίες ίδρυσης εταιριών εντός μιας ημέρας.

Ρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των βιομηχανικών περιοχών και επιχειρηματικών πάρκων.

Εξασφάλιση νέων μορφών και γρήγορων διαδικασιών χρηματοδότησης επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Σχεδιασμό νέων δράσεων στήριξης της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας εντός του 2009, με τελικό δικαιούχο τον ΕΟΜΜΕΧ.

Αναβάθμιση του ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου για τις ΜΜΕ.

Στη συνέχεια, ο Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας του ΥΠΑΝ, κ. Ελευθέριος Σταυρόπουλος τόνισε ότι όλες οι δράσεις και προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου αποσκοπούν στη δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας που σηματοδοτεί τη στροφή των προσπαθειών στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, στην καινοτομία, στη γνώση, στην ανάπτυξη δικτυώσεων, στη διεθνοποίηση και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την πράσινη επιχειρηματικότητα και την αυξημένη ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

Αναγνώρισε ότι η μεγαλύτερη ευθύνη, υποχρέωση και υπόσχεση της πολιτείας είναι η προσπάθεια απλοποίησης και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μαζί με την εξασφάλιση των ρυθμιστικών κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματίες οφείλουν, από τη μεριά τους, να επωφεληθούν από τις νέες δυνατότητες και ευκαιρίες που τους παρέχονται και να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι το ΥΠΑΝ είναι έτοιμο να προκηρύξει εντός του α΄ τριμήνου του 2009 μια σειρά από δράσεις για τις ΜΜΕ, ύψους έως δύο δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο Πρόεδρος, κ. Γ. Αλ. Σουφλιάς και ο Δ/νων Σύμβουλος του ΕΟΜΜΕΧ, Δρ. Ελ. Σκανδάλης,  τόνισαν τη σημασία των πρωτοβουλιών και προσπαθειών που καταβάλλονται από το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ ώστε να καταστεί πηγή αξιόπιστης πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία, ερευνητή και φορέα στήριξης των ΜΜΕ και διαμόρφωσης πολιτικών υπέρ αυτών.

Πηγή Ισοτιμία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης