Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η παραβατικότητα στον κλάδο που απασχολούνται oδηγοί διανομών (delivery)

9 Νοέμβριος 2018
Η παραβατικότητα στον κλάδο που απασχολούνται oδηγοί διανομών (delivery)
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΣε ερώτηση του βουλευτή Χάρη Θεοχάρη σχετικά με τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας για δεκάδες διανομείς καταστημάτων εστίασης (ντελίβερι), απάντησε με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Ε.Αχτσιόγλου.

Αναλυτικά στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής σχετικά με την παραβατικότητα και τις διατάξεις ασφάλισης που διέπουν το συγκεκριμένο επάγγελμα:

Α. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), αποτελεί τον κατεξοχήν ελεγκτικό μηχανισμό του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει ως έργο την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι έλεγχοι - επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας είναι από τις βασικότερες δράσεις των Επιθεωρητών Εργασίας, γιατί με τις επιτόπιες επισκέψεις στις επιχειρήσεις διαπιστώνεται άμεσα ο βαθμός εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Η κυβέρνησή μας προχώρησε άμεσα στην αναβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), το οποίο αποτελεί τον κατεξοχήν ελεγκτικό μηχανισμό του κράτους αναφορικά με την επίβλεψη και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων τους οι Επιθεωρητές Εργασίας διενεργούν ελέγχους με αντικειμενικότητα, υπευθυνότητα, ευσυνειδησία και πλήρη επίγνωση του σημαντικού ρόλου που καλούνται να επιτελέσουν ειδικά υπό τις υφιστάμενες συνθήκες δημοσιονομικής και ευρύτερης κοινωνικοοικονομικής αναπροσαρμογής της χώρας.

Στις παρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στη σημαντική αποστολή του, την άρρηκτα συνδεδεμένη με την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς και για τη διασφάλιση συνθηκών ανάπτυξης της υγιούς επιχειρηματικότητας. Για την βελτιστοποίηση του τρόπου δράσης του ΣΕΠΕ, ειδικά στην υποδηλωμένη και αδήλωτη εργασία, προχωρήσαμε στην τροποποίηση του θεσμικού μηχανισμού διεξαγωγής των ελέγχων (Ν. 4490/2017 Αρθρ. 9 και Ν.4555/2018, Άρθρο 259). Συγκεκριμένα οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενδυνάμωση του ελεγκτικού μηχανισμού στον τομέα της αδήλωτης εργασίας, καθόσον η Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. θα συνδράμει σημαντικά στο έργο των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και του ΣΕΠΕ, ειδικά κατά τη διάρκεια ελέγχων σχετικά με την αδήλωτη εργασία. Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι και φέτος το καλοκαίρι τέθηκε σε εφαρμογή το πιλοτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα, όπου για πρώτη φορά μεικτά κλιμάκια τεσσάρων ελεγκτικών μηχανισμών, ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ, Οικονομική Αστυνομία και ΣΔΟΕ, συνεργάζονται τόσο σε επίπεδο επιτόπιων ελέγχων όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής και διασταύρωσης δεδομένων και πληροφοριών.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και εξάλειψη του φαινομένου της αδήλωτης, υποδηλωμένης και απλήρωτης εργασίας προχώρησε στην ψήφιση του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α 137 13.9.2017) ο οποίος θεσπίζει μια σειρά από νέα νομοθετικά εργαλεία για την προστασία των εργαζομένων και τη θωράκιση των δικαιωμάτων τους.

Συγκεκριμένα με το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται, η αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσες επιχειρήσεις δεν σέβονται την εργατική νομοθεσία, ειδικά δε αν οι παραβάσεις αφορούν αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία, όπως προσωρινή διακοπή λειτουργίας επιχείρησης σε περίπτωση παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας και οριστική διακοπή για σοβαρές περιπτώσεις παραβάσεων. Με τον ίδιο νόμο θεσπίζονται μεταξύ άλλων, η υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν από την έναρξή της, η δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής για τις μισθολογικές απαιτήσεις των εργαζομένων, αλλά και η δυνατότητα άμεσης λήψης του επιδόματος ανεργίας για όσους εργαζόμενους επιλέξουν να θεωρήσουν ότι η μη πληρωμή τους ισοδυναμεί με απόλυση.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., (Διευθύνσεις και Τμήματα Εργασιακών Σχέσεων σε όλη τη χώρα) και συγκέντρωσε η υπηρεσία του ΣΕΠΕ , κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 22.10.2018, οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων στα πλαίσια της ορθής εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, πραγματοποίησαν 1.165 ελέγχους στο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που απασχολούνται Οδηγοί διανομών (Delivery).

Από τους παραπάνω ελέγχους διαπιστώθηκαν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας κυρίως για χρονικά όρια εργασίας και πέντε (5) περιπτώσεις για αδήλωτη εργασία, για τις οποίες επεβλήθησαν συνολικά (273) πρόστιμα, συνολικού ύψους 967.015,61 ευρώ. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων διενέργησαν 396 εργατικές διαφορές εκ των οποίων οι 178 επιλύθηκαν επιτυχώς.

Το Υπουργείο μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την βελτίωση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων ως διανομείς στα καταστήματα εστίασης, σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας εξέδωσε στις 17/09/2018 (Αρ. Πρωτ. Μ-Δ 390) την διαιτητική απόφαση ΠΕΝΤ. 3/2018, μέσω της οποίας απορρίφθηκαν όλοι οι λόγοι έφεσης που είχε προβάλλει η εργοδοτική οργάνωση, και ορίζεται η αναδρομική ισχύς της συλλογικής σύμβασης εργασίας μέσω της οποίας προβλέπεται μισθολογική αύξηση ενώ κατοχυρώνονται επιδόματα γάμου, τριετίες και επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών. Η εργοδοτική οργάνωση ωστόσο κατέθεσε έφεση και επί αυτής της απόφασης, η οποία και θα επανεξεταστεί.

Εξάλλου υπό την αιγίδα του Γραφείου Κοινωνικών Υποθέσεων του Πρωθυπουργού εργάζεται επιτροπή των συναρμοδίων υπουργείων με σκοπό την βήμα βήμα βελτίωση του νομικού πλαισίου που διέπει τους εργαζόμενους στην παροχή υπηρεσιών με δίκυκλα με αληθινό αντίκτυπο στους εργαζόμενους.

Β. Εξάλλου το ΣΕΠΕ ενδυναμώθηκε και μέσω της θεσμοθέτησης νέου οργανισμού, ο οποίος προβλέπει την αύξηση οργανικών θέσεων από 829 σε 970. Περαιτέρω, δημιουργήθηκαν δύο νέες διευθύνσεις (Διεύθυνση Υποστήριξης και Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αιγαίου) και δύο κρίσιμα τμήματα (Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων) που είχαν καταργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ συστάθηκαν δύο νέα Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Μεσολόγγι και Θεσπρωτία και δύο νέα Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χαλκιδική και Ημαθία). Η ενίσχυση του σώματος με νέο προσωπικό αφορά τόσο τον κλάδο της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων όσο και τον κλάδο της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, όπου έχουν να γίνουν προσλήψεις 17 χρόνια. Αναφορικά με την στελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο μας αιτήθηκε στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων, την έγκριση για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.   

Μετά την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./176/33740/36258/7.12.2017 έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της 33/2006 Π.Υ.Σ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου μας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης της σχετικής προκήρυξης για την κάλυψη πενήντα τριών (53) κενών οργανικών θέσεων, η οποία εκκρεμεί στο ΑΣΕΠ. Επιπλέον, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας συμμετείχε στον β'
κύκλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη. Οι αιτήσεις βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας.

Γ. Αναφορικά με θέματα ασφάλισης των εργαζόμενων στη διανομή καταστημάτων εστίασης και σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά στην ασφάλιση της εν λόγω κατηγορίας εργαζομένων:

Οι διανομείς σε επιχειρήσεις εστίασης υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και των Φορέων - Οργανισμών, για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, ως μισθωτοί (εξαρτημένη εργασία), βάσει του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (A 85).

Επιπλέον, όσον αφορά στον επαγγελματικό κίνδυνο, οι υπόχρεοι εργοδότες για την καταβολή της εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου, ορίστηκαν με το Β.Δ. 473/1961 (A 119), όπως ισχύει, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4104/1960 (A 147). Η υποχρέωση καταβολής της εν λόγω ειδικής εργοδοτικής εισφοράς βαρύνει τις ρητά καθοριζόμενες, στη παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Β.Δ. 473/1961, επιχειρήσεις ή εργασίες, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις εστίασης.

2. Όσον αφορά στις περιπτώσεις πλήρως ανασφάλιστων εργαζομένων, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Βασική επιδίωξη και στόχος του ΕΦΚΑ είναι η περιστολή της εισφοροδιαφυγής, η έγκαιρη είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών και η ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση όλων των εργαζομένων που υπάγονται στον Φορέα.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, οι αρμόδιοι υπάλληλοι ελέγχου των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ, πρ. ΕΥΠΕΑ) και των Τοπικών και Περιφερειακών Υποκ/των Μισθωτών του ΕΦΚΑ διενεργούν συνεχείς και εντατικούς ελέγχους (στοχευμένους και δειγματοληπτικούς) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, αξιοποιώντας στατιστικά δεδομένα και τεχνολογίες, καθώς επίσης και δεδομένα άλλων υπηρεσιών.

Στα πλαίσια αυτά, τα ΠΕΚΑ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο ώστε ο ΕΦΚΑ να επιτύχει την εξάλειψη των φαινομένων της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, και για το λόγο αυτό, με τις διατάξεις του ν.4445/2016 (Α 236), προβλέφθηκε η ενίσχυση του δικτύου του ελεγκτικού αυτού μηχανισμού, με τη σύσταση και τη λειτουργία ένδεκα (11) ακόμη Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων σε ένδεκα (11) μεγάλες πόλεις της Ελλάδος.

Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, αξιοποιούνται από τον Φορέα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και διασταυρώνονται οι όποιες παραβάσεις καταγράφηκαν από άλλες υπηρεσίες, ενώ σύντομα αναμένεται η έναρξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ για την άμεση ανταλλαγή και πρόσβαση πληροφοριών μεταξύ των Φορέων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης