Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δωρεάν Σεμιναρίο από την PwC Academy , για τις αλλαγές στα IFRSs – IASs.

4 Δεκέμβριου 2008 Σχόλια
  • Ανακοίνωση για πραγματοποίηση Δωρεάν Σεμιναρίου από την PwC Academy by PricewaterhouseCoopers : Οι αλλαγές στα IFRSs – IASs. - Οι τροποποιήσεις και βελτιώσεις των τελευταίων δύο χρόνων αλλά και τι αναμένεται το 2009 - Πως επηρεάζονται οι επιχειρήσεις - Η Συµµετοχή είναι ∆ωρεάν στα πλαίσια τακτικής ενημέρωσης των πελατών µας - Σάββατο 13 & ∆ευτέρα 15 ∆εκεµβρίου 2008

Ανακοίνωση για πραγματοποίηση Δωρεάν Σεμιναρίου από την PwC Academy by PricewaterhouseCoopers :

Οι αλλαγές στα IFRSs – IASs.

- Οι τροποποιήσεις και βελτιώσεις των τελευταίων δύο χρόνων αλλά και τι αναμένεται το 2009

- Πως επηρεάζονται οι επιχειρήσεις

- Η Συµµετοχή είναι ∆ωρεάν στα πλαίσια τακτικής ενημέρωσης των πελατών µας

- Σάββατο 13 & ∆ευτέρα 15 ∆εκεµβρίου 2008

Η πρόσφατη κρίση που έχει πλήξει όλους τους επιχειρηµατικούς τοµείς διεθνώς άρχισε να επηρεάζει και τη χώρα µας. Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις θα επηρεάσουν σηµαντικά τα οικονοµικά δεδοµένα και την πληροφόρηση.


Το σεμινάριο επιδιώκει µέσω της έµπειρης οµάδας της PwC Academy, να συνδέσει την παρουσίαση των αλλαγών στα Λογιστικά Πρότυπα, µε την πρακτική αντιµετώπιση και τις συνέπειες για τις επιχειρήσεις υπό το πρίσµα και των αρνητικών οικονοµικών εξελίξεων.

Πρόγραµµα σεµιναρίου:

Ηµεροµηνία

Θεµατολογία

Εισηγητής

Σάββατο

13 ∆εκεµβρίου 2008

Αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση, µέσω πρακτικών παραδειγµάτων, των προτύπων εκείνων που έχουν τροποποιηθεί ή βελτιωθεί:

IFRS 1: First-time Adoption of International Financial Reporting Standards

IFRS 2: Share-based Payment

IFRS 3: Business Combinations

IFRS 7: Financial Instruments: Disclosures

IAS 1 : Presentation of Financial Statements

IAS 23: Borrowing Costs

IAS 39: Financial Instruments: Recognition and Measurement

Ανδρέας Κυριάκου

Ειδικός IFRSs / IASs, καθηγητής του ACCA

∆ευτέρα

15 ∆εκεµβρίου 2008

Πώς επηρεάζονται στην πράξη ή θα επηρεαστούν οι επιχειρήσεις από τις µεταβολές.

Παναγιώτης Ζήσης,

Principal PwC, επικεφαλής της οµάδος IFRS της PwC

Στο σεµινάριο θα προλογίσει και θα παρουσιάσει τους εισηγητές ο κ. Κυριάκος Ριρής (Deputy Territory Senior Partner PwC).

Πληροφορίες:

• Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της PwC Academy στην οδό Ζαλοκώστα 42 στο Χαλάνδρι (απέναντι από το νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ).

• Οι παρευρισκόµενοι δικαιούνται 12 εκπαιδευτικά µόρια (CPDs) µε σχετική βεβαίωση που θα δοθεί από την PricewaterhouseCoopers, που είναι Platinum Employer από το ACCA.

• Για τη θεµατολογία θα διανεµηθεί σχετικό υλικό


Επιστηµονικός υπεύθυνος:

∆ρ. Κωνσταντίνος Κυρίτσης (mailto:[email protected] ) τηλ. 210 6874471

∆ηλώσεις Συµµετοχής:

Αγγέλικα Κοργιοπούλου ( mailto:[email protected] )

Αγγελική ∆ρεστίλλα ( mailto:[email protected])

¶ννα ∆αρδαµάνη ( mailto:[email protected] )

Τηλ.κέντρο 210 68 99 000, φαξ 210 6846855 και 210 6874444

www.pwcacademy.gr

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης