Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ατοκα δάνεια σε μικρομεσαίους

4 Δεκέμβριος 2008
  • Συμβάσεις με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων υπέγραψαν 35 τράπεζες για τη παροχή άτοκων δανείων στους μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες
Ατοκα δάνεια σε μικρομεσαίους

Συμβάσεις με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων υπέγραψαν 35 τράπεζες για τη παροχή άτοκων δανείων στους μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες


Τριάντα πέντε τράπεζες, 19 εμπορικές και 16 συνεταιριστικές, υπέγραψαν συμβάσεις με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) για τη παροχή άτοκων δανείων στους μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Κατά τις πληροφορίες, δεν αποκλείεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, οι τράπεζες να είναι έτοιμες να χορηγούν δάνεια για κεφάλαια κίνησης των επιχειρήσεων με εγγυήσεις έως 80% και ατόκως για διάστημα τριών ετών.

Όπως ανακοίνωσε το ΤΕΜΠΜΕ «Θα ακολουθήσει άμεσα νέος κύκλος επαφών ώστε να συντονιστούν οι διαδικασίες των δύο πλευρών για τη μεγιστοποίηση της επιτυχίας του προγράμματος και την άμεση εξυπηρέτηση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αιτήσεις θα μπορούν  να κατατίθενται με την προδημοσίευση του οδηγού και ανάλογα με την ετοιμότητα της κάθε τράπεζας.»

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συνεργασίας του ΤΕΜΠΜΕ με τις τράπεζες αλλά και της δανειοδότησης των επιχειρήσεων είναι:

· Η εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ θα καλύπτει το 80% δανείων μέχρι 350.000 Ευρώ.

· Για το υπόλοιπο 20% του δανείου για το οποίο δεν εγγυάται το ΤΕΜΠΜΕ,  η τράπεζα δεν θα αναζητά περαιτέρω εξασφαλίσεις από τις επιχειρήσεις.     

· Η προμήθεια του ΤΕΜΠΜΕ θα καταβάλλεται απευθείας από την επιχείρηση εφάπαξ, κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου και θα ανέρχεται σε 1% της εγγύησης.

· Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης επιτοκίου θα είναι τριετής.

· Το επιτόκιο των δανείων θα είναι EURIBOR μηνός + 2,1 μονάδες .

· Το ΤΕΜΠΜΕ θα επιδοτεί το σύνολο του επιτοκίου σε διάρκεια τριών ετών. Η επιδότηση θα καταβάλλεται στην τράπεζα ανά εξάμηνο από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.

· Τα δάνεια αυτά δεν δύναται να ξεπερνούν το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της εταιρίας των τριών τελευταίων ετών.

· Η προτεινόμενη συνεργασία αφορά και υφιστάμενες εγκρίσεις κεφαλαίων κίνησης.

· Τέλος, η προτεινόμενη συνεργασία συνεπάγεται την άρση εμπράγματων εγγυήσεων (προσημειώσεις) για το ύψος του ποσού που εγγυάται  το ΤΕΜΠΜΕ.  

Προϋπόθεση ώστε οι εταιρίες να είναι επιλέξιμες για την ενίσχυση είναι να έχουν κερδοφορία προ αποσβέσεων τα τρία τελευταία έτη.

Πέρα από αυτό αφορά:

· Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκ ευρώ.

· Επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, ακόμα και ελεύθερους επαγγελματίες,

· Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός από δράσεις σε υδατοκαλλιέργειες, γεωργική παραγωγή και κτηνοτροφία.

Πηγή Ημερησία


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης