Ανασκόπηση νομολογίας Οκτωβρίου 2018 | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανασκόπηση νομολογίας Οκτωβρίου 2018

3 Νοέμβριος 2018 -- ΣχόλιαΕπιμέλεια:
Νένα Π. Διονυσοπούλου

Περιεχόμενα


- Ανώνυμες εταιρίες

- Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013)

 • Μέτρα διασφάλισης του Δημοσίου 
 • Κοινοποίηση φύλλου ελέγχου στην αλλοδαπή
 • Έκταση και μέθοδοι διενέργειας ελέγχου (έλεγχος ταμείου)
 • Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων (σε υπόθεση φορολογίας κεφαλαίου)
 • Καταλογισμός - επιβολή προστίμου 


- Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • Απαλλαγή από τη χρήση ΦΤΜ σε εμποροπανήγυρη
 • Έκδοση αποδείξεων χωρίς τη χρήση ΦΤΜ


- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

 • Παραγραφή
 • Εκπτωση Φόρου Εισροών
 • Οικοδομικές δραστηριότητες και δικαίωμα έκπτωσης
 • Αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται συγχρόνως για φορολογητέες και για απαλλασσόμενες πράξεις 


-Φορολογία Εισοδήματος

 • Εξωλογιστικός προσδιορισμός – λήψη εικονικών τιμολογίων
 • Εξωλογιστικός προσδιορισμός – τεχνικές εταιρίες (εφαρμοστέες διατάξεις)
 • Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Αμειβόμενοι με μπλοκάκι
 • Αποζημίωση ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας λόγω οριστικής απώλειας ειδικότητας
 • Καταβαλλόμενοι τόκοι επί ομολόγων και παρακράτηση φόρου μεταξύ συνδεδεμένων ανωνύμων εταιριών
 • Επιστροφή τέλους επιτηδεύματος που καταβλήθηκε σε δόσεις
 • Φορολογία συντάξεων αλλοδαπής

 

-Kώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 

 • Κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων


-Φορολογία Κεφαλαίου 

 • Γονική Παροχή: προσδιορισμός  φορολογητέας αξίας μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο τίτλων κινητών αξιών και συμμετοχών σε εταιρίες 
 • Ευεργέτημα απογραφήςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone