Το Ημερολόγιο του Λογιστή για το 2009

Οικονομικές Ειδήσεις

3 Δεκέμβριος 2008
Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών για ακόμα μια χρονιά θα είναι έτοιμος να προμηθεύσει τους λογιστές με το νέο ημερολόγιο του 2009 , το οποίο θα είναι περισσότερο εμπλουτισμένο με ένθετη ύλη φορολογικού περιεχομένου , με τη μορφή ερωτήσεων Taxheaven.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΖΕΝΤΑΣ 2009

 

 

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών για ακόμα μια χρονιά θα είναι έτοιμος να προμηθεύσει τους λογιστές με το νέο ημερολόγιο του 2009 , το οποίο θα είναι περισσότερο εμπλουτισμένο με ένθετη ύλη φορολογικού περιεχομένου , με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων (σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006)

Αναλυτικότερα περιέχει:

1.       Θέματα Μητρώου (Διαδικασία Χορήγησης Α.Φ.Μ., Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές κ.τλ.)

2.       Πρακτικά Θέματα Κ.Β.Σ. , Φ.Π.Α., Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

3.       Αποσβέσεις (βάσει του Π.Δ. 299/2003)

4.       Φορολογία Κεφαλαίου (Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Απαλλαγές )

5.       Θέματα Ε.Τ. ΑΚ

6.       Εργατικά και Ασφαλιστικά Θέματα ( Αποζημιώσεις και Επιδόματα Εορτών )

7.       Ενημερωμένος Κατάλογος Διευθύνσεων και Τηλεφώνων Επικοινωνίας με υποκαταστήματα των  Ι.Κ.Α. , Δ.Ο.Υ. , Σ.ΕΠ.Ε, σε όλη την επικράτεια

Επίσης θα περιέχει τον Τιμοκατάλογο με τις Ελάχιστες Αμοιβές των Λογιστικών Εργασιών 2008-2009.


Για περισσότερες λεπτομέρειες www.lsa.gr