Αποτελέσματα live αναζήτησης

13 αλλαγές σε όρια ηλικίας και συντάξεις

3 Δεκέμβριου 2008
  • Αυξήσεις κατά 6 μήνες έως 1 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στα απαιτούμενα έτη ασφάλισης, μειώσεις έως 30% στις πρόωρες συντάξεις και περισσότερες ημέρες ασφάλισης για τις παροχές υγείας φέρνει, από το νέο έτος, για τουλάχιστον 50.000 ασφαλισμένους και ασφαλισμένες ετησίως η εφαρμογή των ασφαλιστικών νόμων (παλαιών αλλά και του νέου νόμου).
13 αλλαγές σε όρια ηλικίας και συντάξεις

Αυξήσεις κατά 6 μήνες έως 1 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στα απαιτούμενα έτη ασφάλισης, μειώσεις έως 30% στις πρόωρες συντάξεις και περισσότερες ημέρες ασφάλισης για τις παροχές υγείας φέρνει, από το νέο έτος, για τουλάχιστον 50.000 ασφαλισμένους και ασφαλισμένες ετησίως η εφαρμογή των ασφαλιστικών νόμων (παλαιών αλλά και του νέου νόμου).

Συνολικά 13 αλλαγές «κωδικοποίησε» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής Γ. Κουτρουμάνης, ενώ σε «εκκρεμότητα» παραμένουν άλλες τρεις: Το συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων (στις 17 Δεκεμβρίου εκδικάζεται η προσφυγή της Ε.Ε. κατά της χώρα μας που εκτιμάται ότι θα δώσει την αφορμή για την αύξηση των ορίων ηλικίας των γυναικών μέσα στην επόμενη διετία- τριετία), η επιβολή νέας μικρότερης λίστας βαρέων και ανθυγιεινών (έχει «παγώσει» η διαδικασία θεσμοθέτησης του νέου καταλόγου) και η παρακράτηση του 10% των κοινωνικών πόρων (που ο νέος ασφαλιστικός νόμος επιβάλλει από την 1.1.09, αν και ασκούνται πιέσεις, λόγω και της κρίσης, να αναβληθεί για αργότερα).


Οι αλλαγές
Με βάση τη μελέτη της Ομοσπονδίας από το νέο έτος:

1. Αυξάνεται κατά ένα εξάμηνο το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους συμπληρώνουν τα απαιτούμενα για τη θεμελίωση έτη ασφάλισης το 2009. Παράλληλα σε εφαρμογή του Ν. 3655/2008 αυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2009 το όριο ηλικίας σε όλα τα Ταμεία για τις νέες ασφαλισμένες (ασφάλιση μετά την 1/1/1993) για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης με το καθεστώς των μητέρων ανηλίκων. Το όριο ηλικίας θα διαμορφωθεί σταδιακά, έως το 2013, για όλες στο 55ο έτος.

2. Αυξάνονται, επίσης σε εφαρμογή του νόμου 2084 του Ά92, τα έτη ασφάλισης που απαιτούνται για να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Στον Ο.Γ.Α. τα έτη ασφάλισης αυξάνονται κατά ένα έτος με βάση το νόμο 2458 του Ά97.

3. Μειώνεται κατά 4% η κύρια σύνταξη του ΟΓΑ για όσους συνταξιοδοτηθούν το 2009. Η μείωση της βασικής σύνταξης άρχισε από το 2003 (ν. 2458 του 1997) και θα ολοκληρωθεί το 2026 οπότε θα υπάρχει μεγάλη απόκλιση με τη σύνταξη του ανασφάλιστου (με σημερινά δεδομένα, να διαμορφώνεται στα 330 ευρώ και του ασφαλισμένου του ΟΓΑ, για 35 χρόνια ασφάλισης στην 1η κατηγορία που είναι η πολυπληθέστερη ομάδα, στα 298 ευρώ.

4. Επιβάλλεται μεγαλύτερη ποινή (έως 30%) στους πρόωρα συνταξιοδοτούμενους - ασφαλισμένους σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και στον ιδιωτικό τομέα. Εφόσον κάποιος συνταξιοδοτείται 5 χρόνια νωρίτερα, η μείωση της σύνταξης θα είναι 30% αντί για 22,5% που ισχύει μέχρι 31/12/2008.

5. Παύει να ισχύει από τις 31/12/2009 η ισχύς της διάταξης που επιτρέπει τη συνταξιοδότηση από όλα τα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λ.π.) με 3.500 ημέρες ασφάλισης.

6. Καταργείται στις 11/2/09 η δυνατότητα συνταξιοδότησης ανέργων με μειωμένη σύνταξη (οι άνδρες σε ηλικία 60 ετών και οι γυναίκες σε ηλικία 55 ετών, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση 100 ενσήμων κάθε έτος την προηγούμενη πενταετία).

7. Ενσωματώνεται το επίδομα ευθύνης στο συντάξιμο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων.

8. Ενσωματώνεται το ποσό του επιδόματος των 140,8 ευρώ στις συντάξιμες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

9. Μειώνεται κατά 2% το ποσοστό αναπλήρωσης για συντάξεις δημοσίου και ασφαλισμένων σε Ταμεία ΔΕΚΟ- Τραπεζών. Η μείωση αυτή αφορά τα χρόνια που συμπληρώνει ο εργαζόμενος μετά την 1/1/2008 και όχι τα χρόνια που έχει συμπληρώσει μέχρι την 31/12/2007. Δηλαδή για ένα εργαζόμενο που συμπληρώνει το 2009 35 έτη ασφάλισης και συνταξιοδοτείται μέσα στο 2009, τα 33 χρόνια υπολογίζονται με ποσοστό αναπλήρωσης 80% και μόνο τα 2 χρόνια με 78% (είναι ο δεύτερος χρόνος μείωσης με 1% κατά έτος).

10. Θα επανακαθοριστούν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ. Η μικρότερη αύξηση που μπορεί να δοθεί είναι με 4% (όση ήταν η αύξηση των συντάξεων για το 2007) και το ΕΚΑΣ θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά 15 ευρώ το μήνα φτάνοντας τα 245 ευρώ.

11. Λήγει στις 31/2/09 η δυνατότητα αναγνώρισης ενσήμων (έως 150) στους ασφαλισμένους όλων των Ταμείων, πλην ΟΓΑ, που ασφαλίζουν μισθωτούς.

12. Αυξάνονται οι ημέρες ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη και για τις παροχές σε χρήμα. Για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή για τη θεώρησή του από 1/1/2009 θα απαιτούνται 60 ημέρες ασφάλισης από 50 που προβλέπονται μέχρι 31/12/2008. ενώ θα απαιτούνται για τις παροχές σε χρήμα 110 (από 100) ημέρες ασφάλισης και για τους οικοδόμους 90 ημέρες ασφάλισης (από 80 που απαιτούνται μέχρι το τέλος του 2008).

13. Αυξάνονται στις 4.500 οι ημέρες ασφάλισης που θα πρέπει να έχει ο εργαζόμενος από 1/1/2009 και μετά προκειμένου να πάρει επικουρική σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ.


Νέα όρια ηλικίας

Αυξάνεται κατά ένα εξάμηνο το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους συμπληρώνουν τα απαιτούμενα για τη θεμελίωση έτη ασφάλισης το 2009.


Παράλληλα σε εφαρμογή του Ν. 3655/2008 αυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2009 το όριο ηλικίας σε όλα τα Ταμεία για τις νέες ασφαλισμένες (ασφάλιση μετά την 1/1/1993) για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης με το καθεστώς των μητέρων ανηλίκων. Το όριο ηλικίας θα διαμορφωθεί σταδιακά, έως το 2013, για όλες στο 55ο έτος.


Αυξάνονται, επίσης σε εφαρμογή του νόμου 2084 του Ά92, τα έτη ασφάλισης που απαιτούνται για να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Στον ΟΓΑ τα έτη ασφάλισης αυξάνονται κατά ένα έτος με βάση το νόμο 2458 του Ά97.

Πηγή Ημερησία


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης