Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων

1 Δεκέμβριου 2008 Σχόλια
  • Γραφείο Εξυπηρέτησης των ελληνικών επιχειρήσεων ίδρυσε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στα κεντρικά γραφεία της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον. Το Γραφείο έχει στόχο την υποστήριξη των προσπαθειών των ελληνικών επιχειρήσεων να συμμετάσχουν επιτυχώς στα έργα- προμήθειες που προκηρύσσονται από την Παγκόσμια Τράπεζα και αφορούν εταιρίες συμβούλων, μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις, τεχνικούς συμβούλους και κατασκευαστές.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, 1-12-2008

Αθήνα, 1-12-2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    
Γραφείο Εξυπηρέτησης των ελληνικών επιχειρήσεων ίδρυσε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στα κεντρικά γραφεία της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον. Το Γραφείο έχει στόχο την υποστήριξη των προσπαθειών των ελληνικών επιχειρήσεων να συμμετάσχουν επιτυχώς στα έργα- προμήθειες που προκηρύσσονται από την Παγκόσμια Τράπεζα και αφορούν εταιρίες συμβούλων, μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις, τεχνικούς συμβούλους και κατασκευαστές.

    
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης προσφέρει:

Την εύκολη στη χρήση ιστοσελίδα «Παγκόσμια Τράπεζα-Ευκαιρίες για Ελληνικές Επιχειρήσεις », η οποία παρέχει επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με ενεργά και υπό προετοιμασία έργα και διευκολύνει την επιτυχή συμμετοχή στα έργα της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πληροφορίες, που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στο κοινό, σχετικά με τα έργα- προμήθειες

Οργάνωση συναντήσεων μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και ανώτερων στελεχών της Παγκόσμιας Τράπεζας

Παρακολούθηση της προόδου των προσφορών και των έργων ελληνικών επιχειρήσεων

Προώθηση των ενδιαφερόντων των ελληνικών επιχειρήσεων στους αρμόδιους φορείς ή πρόσωπα της Παγκόσμιας Τράπεζας

Οργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων που απευθύνονται σε εταιρίες συμβούλων, κατασκευαστικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

 Οι ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε έργα της Παγκόσμιας Τράπεζας μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του Γραφείου κ. ¶νδρια Αναγιωτού (τηλ. +1.202.458.8704, [email protected]). Παράλληλα, το Γραφείο Εξυπηρέτησης συνεργάζεται και συντονίζεται με άλλους φορείς, που θεσμικά ασχολούνται με συμπληρωματικά θέματα, όπως τον κ. Θεόδωρο Αξυλιθιώτη (Γραφείο Επιχειρηματικής Διασύνδεσης (PSLO) της Παγκόσμιας Τράπεζας στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310.370120, [email protected] ) και Εμπορικούς Ακολούθους των ελληνικών Πρεσβειών στις χώρες ενδιαφέροντος.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης