8 κλάδοι στο στόχαστρο της Εφορίας

Οικονομικές Ειδήσεις

1 Δεκέμβριος 2008
Με τη «μαύρη τρύπα» των εσόδων να έχει διογκωθεί στα 2,6 δις. ευρώ και τις εισπράξεις από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τα ληξιπρόθεσμα χρέη να έχουν «ναυαγήσει» το υπουργείο στρέφεται στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Taxheaven.gr

8 κλάδοι στο στόχαστρο της Εφορίας

Με τη «μαύρη τρύπα» των εσόδων να έχει διογκωθεί στα 2,6 δις. ευρώ και τις εισπράξεις από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τα ληξιπρόθεσμα χρέη να έχουν «ναυαγήσει» το υπουργείο στρέφεται στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

«Ηλεκτρονική επίθεση» σε χιλιάδες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και μισθωτούς και συνταξιούχους  εξαπολύει η Εφορία  για να αντιμετωπίσει την κατρακύλα των φορολογικών εσόδων.

Με τη «μαύρη τρύπα» των εσόδων να έχει διογκωθεί στα 2,6 δις. ευρώ και τις εισπράξεις από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τα ληξιπρόθεσμα χρέη να έχουν «ναυαγήσει» το υπουργείο Οικονομικών στρέφεται στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των φορολογικών στοιχείων.

Μέσα από τις διασταυρώσεις η εφορία θα αναζητήσει αδήλωτα εισοδήματα, «φουσκωμένες» επαγγελματικές δαπάνες, πλαστά και εικονικά τιμολόγια, μη απόδοση ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων.

Οι διασταυρώσεις θα γίνουν στις 5,5 εκατομμύρια  φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος και ολοκληρώθηκε η εκκαθάρισή τους και στα τιμολόγια που δηλώνονται στις  συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών οι οποίες υποβάλλονται το διάστημα αυτό από τους επιτηδευματίες.

Όσοι εντοπιστούν να αποκρύπτουν εισοδήματα θα κληθούν από τις εφορίες για να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση και να πληρώσουν τον πρόσθετο φόρο και τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Το νέο «κύμα» ηλεκτρονικών διασταυρώσεων απειλεί:

1.      Φορολογούμενους που αγόρασαν ακίνητο μέσα στο 2007.  Η εφορία θα ελέγξει τα ποσά που καταβλήθηκαν για την απόκτηση των ακινήτων, τον τρόπο αγοράς τους  (με μετρητά, στεγαστικό δάνειο, ανάλωση παλαιού κεφαλαίου κλπ)  αλλά και τις περιπτώσεις φορολογούμενων που προχώρησαν στην αγορά ακινήτου χωρίς η δαπάνη αυτή να δικαιολογείται από το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα.

2.      Φορολογούμενους που δηλώνουν εισοδήματα πολύ μικρότερα από τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (δαπάνες για ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, ακίνητα κλπ.).

3.      Φορολογούμενους που έχουν δύο ή τρεις δουλειές και στην εφορία δηλώνουν το εισόδημα μόνο από τη μια δουλειά.

4.      Ιδιοκτήτες ακινήτων που αποφεύγουν να δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση τα ενοίκια που εισπράττουν για να μην πληρώνουν μεγαλύτερο φόρο. Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων θα διασταυρωθούν με τη δαπάνη ενοικίου που δηλώνουν οι ενοικιαστές στις φορολογικές τους δηλώσεις.

5.      Όσοι έχουν υψηλές επιστροφές  Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

6.      Οι λήπτες πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αυτοί θα εντοπιστούν με τη διασταύρωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

7.      Όσοι δεν έχουν αποδώσει το φόρο μισθωτών υπηρεσιών και άλλους παρακρατούμενους φόρους.

8.      Όσοι δεν έχουν υποβάλλει τις δηλώσεις, όπως εισοδήματος, ΦΠΑ, συγκεντρωτικές καταστάσεις κ.λπ.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις

Στον «ηλεκτρονικό κλοιό» της εφορίας θα βρεθούν περίπου 1.000.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.  Όλοι οι επιτηδευματίες,  από σήμερα 1η Δεκεμβρίου μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους είναι υποχρεωμένοι να  υποβάλλουν  μέσω του διαδικτύου τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών ? προμηθευτών  για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν το 2007.

Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις καταγράφονται οι αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις και άλλα δικαιώματα που η αξία τους υπερβαίνει τα  300 ευρώ

Για την υποβολή των καταστάσεων η  ΓΓΠΣ έχει ετοιμάσει ειδικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα.  Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία είναι εφικτή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων www.gsis.gr και www.taxisnet.gr με την επιλογή της ένδειξης «ΚΒΣ» (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων). διεύθυνση http://www.gsis.gr. Αποδεκτές γίνονται μόνο οι εμπρόθεσμες δηλώσεις, ενιαίες για έδρα και εγκαταστάσεις ή ξεχωριστά για έδρα και κάθε εγκατάσταση, ενώ ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου είναι υποχρεωτικός.

Πηγή Ημερησία