Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση Προθεσμίας Πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών ΟΓΑ

28 Νοέμβριου 2008
  • Ο ΟΓΑ, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας της τελευταίας περιόδου, θα δεχτεί πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης και εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2008, χωρίς καμιά επιβάρυνση ή αναπροσαρμογή των εισφορών.
Παράταση Προθεσμίας Πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών ΟΓΑ
 
 
Ο ΟΓΑ, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας της τελευταίας περιόδου, θα δεχτεί πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης και εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2008, χωρίς καμιά επιβάρυνση ή αναπροσαρμογή των εισφορών.
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ κ. Λευτέρη Παπαγεωργόπουλου (αρ. 1413/27.11.2008), οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους μέσω ΕΛΤΑ με τις ειδικές ειδοποιήσεις που τους έχουν σταλεί, μέχρι και την Παρασκευή 5-12-2008.
Μετά την ημερομηνία αυτή θα μπορούν να τις πληρώνουν μόνο μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ bank), με την προσκόμιση ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ (ΚΜΠ 639).
Για την καταβολή των εισφορών μέσω της ΑΤΕ bank, θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με τις υπηρεσίες του ΟΓΑ και τους αρμόδιους Ανταποκριτές ΟΓΑ για την παραλαβή του ειδικού εντύπου του ΟΓΑ που πρέπει να προσκομίσουν στην ΑΤΕ bank.  

Από τη Διοίκηση του Ο.Γ.Α.
 
 
 Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Κύριας
 
 
Σας γνωρίζουμε,  ότι λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας της τελευταίας περιόδου ο ΟΓΑ θα δεχτεί πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης και εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2008, χωρίς αναπροσαρμογή των ποσών των εισφορών αλλά με τις τιμές που ίσχυαν στις 28-11-2008 (σχετική η αριθ. 1413/27-11-08 απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ).
Οι ασφαλισμένοι  θα μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους μέσω ΕΛΤΑ με τις ειδικές  ειδοποιήσεις που τους έχουν σταλεί, μέχρι και την Παρασκευή 5-12-2008. Μετά την ημερομηνία αυτή θα μπορούν να τις πληρώσουν μόνο μέσω της ΑΤΕ, με την προσκόμιση του ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ (ΚΜΠ 639).
Για το πληρωτέο ποσό θα συμβουλεύεστε τους Πίνακες Υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς Α΄ εξαμήνου 2008.
Διευκρινίζουμε, ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και δεν κατέβαλαν τις ανάλογες εισφορές τους μέχρι 28-11-2008, δεν έχουν εκπέσει του δικαιώματος της ρύθμισης, αλλά μπορούν επίσης να τις καταβάλουν (τρέχουσα εισφορά και δόση) σύμφωνα με τα ανωτέρω, εντός του μηνός Δεκεμβρίου.  
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους ότι είναι προτιμότερο να πληρώσουν τις εισφορές τους μέσω ΕΛΤΑ, με την ειδοποίηση που τους έχει σταλεί, μέχρι 5-12-2008 για να αποφευχθούν λάθη και καθυστερήσεις στην ενημέρωση τις μερίδας τους.
Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποφύγουν να πληρώσουν τις εισφορές τους μετά τις 20-12-2008, επειδή δεν θα υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια επεξεργασίας των πληρωμών αυτών και σχετικής ενημέρωσης των μερίδων, με αποτέλεσμα στις επόμενες ειδοποιήσεις καταβολής εισφοράς, αλλά και στις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση,  να αναφέρονται λανθασμένα ποσά εισφορών.
Τα ανωτέρω περί μη αναπροσαρμογής, ισχύουν και για τις εισφορές των υπόχρεων εργοδοτών (Ν. 3232/2004), οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, μπορούν να πληρώνουν τις οφειλές τους (σύνολο ή μέρος) και μετά τη ληκτική ημερομηνία πληρωμής, με το ειδικό ειδοποιητήριο που τους αποστέλλεται από τον ΟΓΑ  (ΑΤΕ ΚΜΠ 640).
Σημειώνουμε, ότι στις περιπτώσεις που θα καταβληθούν εισφορές εντός του μηνός Δεκεμβρίου με αναπροσαρμοσμένα ποσά, η διαφορά από την αναπροσαρμογή θα πιστωθεί στις μερίδες των ασφαλισμένων.

 Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης