Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονική καταγραφή από 1/1/09 φορτηγών και εμπορευμάτων στα τελωνεία

27 Νοέμβριου 2008
  • Hλεκτρονική καταγραφή των φορτηγών, εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων θα διενεργείται από 1ης Ιανουαρίου 2009 στα τελωνεία, παράλληλα με την προσκόμιση σε αυτά των δελτίων TIR. Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων δελτίου TIR, μετά την πλήρη εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος NCTS/TIR από την ίδια ημερομηνία, καθίσταται υποχρεωτική και εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Eνωσης,...
Ηλεκτρονική καταγραφή από 1/1/09 φορτηγών και εμπορευμάτων στα τελωνεία                                             
Hλεκτρονική καταγραφή των φορτηγών, εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων θα διενεργείται από 1ης Ιανουαρίου 2009 στα τελωνεία, παράλληλα με την προσκόμιση σε αυτά των δελτίων TIR. Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων δελτίου TIR, μετά την πλήρη εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος NCTS/TIR από την ίδια ημερομηνία, καθίσταται υποχρεωτική και εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Eνωσης, δεν συμμετέχουν δηλαδή οι χώρες ΕΖΕΣ (οι οποίες συμμετέχουν στην Κοινή Διαμετακόμιση και εφαρμόζουν το NCTS) ούτε οι τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενες στη Σύμβαση TIR. Σε σχετική εγκύκλιο του Yπουργείου Οικονομικών (Αρ.Πρ. Τ. 5566 / 94 / Β0019) αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Μετά την εφαρμογή, εκ μέρους των τελωνείων προορισμού / εξόδου, της μηχανογράφησης του καθεστώτος TIR μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος NCTS, από 1ης Δεκεμβρίου 2008, η Ελλάδα θα συμμετέχει πλέον στην πιλοτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Eνωσης ως “πιλοτικό” κράτος μέλος και θα εφαρμόζεται πλήρως η μηχανογράφηση του καθεστώτος TIR μέσω του NCTS εκ μέρους όλων των τελωνείων (αναχώρησης / εισόδου και προορισμού / εξόδου) για το καθεστώς TIR. Aπό 1ης Ιανουαρίου 2009, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Eνωσης, παύει η πιλοτική άσκηση και εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλα τα κράτη μέλη το μηχανογραφικό σύστημα NCTS/TIR και τροποποιούνται οι σχετικές με το καθεστώς TIR διατάξεις εφαρμογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.

Η βάση δεδομένων του συστήματος (NCTS/TIR) πλέον θα ενημερώνεται ως προς τα δηλωθέντα από τον Διεθνή Οργανισμό (IRU) κλεμμένα ή χαμένα δελτία TIR και το σύστημα δεν θα κάνει αποδεκτά για καταχώρηση τα δελτία αυτά. Θα υπάρχει επίσης στη βάση δεδομένων του συστήματος (NCTS/TIR) o κατάλογος των αποκλεισμένων από το καθεστώς TIR χρηστών.

Διευκρινίζεται ότι η μηχανογράφηση του καθεστώτος TIR και η εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος NCTS/TIR, προς το παρόν πραγματοποιείται μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Eνωσης, δεν συμμετέχουν δηλαδή οι χώρες ΕΖΕΣ (που συμμετέχουν στην Κοινή Διαμετακόμιση και εφαρμόζουν το NCTS) ούτε οι τρίτες χώρες, που είναι συμβαλλόμενες στη Σύμβαση TIR. Το δελτίο TIR θα συνεχίσει να προσκομίζεται στο τελωνείο, μαζί με το όχημα, συνδυασμό οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτιο και τα εμπορεύματα, θα ελέγχεται και θεωρείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Παράλληλα, θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως δήλωση διαμετακόμισης και να αποτελεί απόδειξη ότι υφίσταται εγγύηση για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με την κάλυψή του. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα καταργούν την επιστροφή του αποκόμματος του φύλλου Νο 2 του δελτίου TIR.

Η ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων δελτίου TIR, με την πλήρη εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος NCTS/TIR, καθίσταται υποχρεωτική. Για λόγους προσαρμογής των οικονομικών φορέων, τα τελωνεία είναι δυνατόν να δείξουν ανοχή και να δέχονται την υποβολή των δεδομένων δελτίου TIR με μαγνητική δισκέτα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Από 1-1-2009 δεν θα καταχωρείται κίνηση με την κάλυψη δελτίου TIR εάν δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα δεδομένα του δελτίου TIR.

Αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων TIR, οι κάτοχοι των δελτίων TIR και οι εκπρόσωποί τους, εκτός από το να προσκομίζουν στο τελωνείο το δελτίο TIR, τα εμπορεύματα και το όχημα, συνδυασμό οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτιο, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα του δελτίου TIR με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, μέσω εφαρμογής του διαδικτύου προς το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ΟΠΣΤ).

Τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση υποβολής δεδομένων δελτίου TIR και οι νόμιμα ορισμένοι αντιπρόσωποί τους οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι από τη ΓΓΠΣ, μέσω της εγγραφής τους στο ειδικό δίκτυο TAXISnet, προκειμένου να λάβουν συγκεκριμένους κωδικούς πρόσβασης (Oνομα Χρήστη / Username, Κωδικό Πρόσβασης / Password) για την ταυτοποίησή τους. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη, που ταυτοποιεί συγκεκριμένο πρόσωπο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στο ίδιο να τον

διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το ίδιο ή τα πρόσωπα της επιλογής του να τον γνωρίζουν και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του.

Η συμπλήρωση και υποβολή των δεδομένων δελτίου TIR στο τελωνείο αναχώρησης / εισόδου πραγματοποιείται μέσω του μηνύματος ΙΕ 15 (δήλωση διαμετακόμισης)».


Πηγή: Express.gr 


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης