Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ψηφίστηκαν οι διατάξεις για την άμεση επιστροφή ΦΠΑ ή φόρου μέχρι 10.000 ευρώ και για την μεταβίβαση ακινήτου με οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ

5 Οκτώβριου 2018 Σχόλια
Ψηφίστηκαν οι διατάξεις για την άμεση επιστροφή ΦΠΑ ή φόρου μέχρι 10.000 ευρώ και για την μεταβίβαση ακινήτου με οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Ψηφίστηκε στη Βουλή η διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών: «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών» η οποία προβλέπει την άμεση επιστροφή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας φυσικών και νομικών προσώπων, συνολικού ποσού μέχρι 10.000 ευρώ.

Η Υφυπουργός Οικονομικών κα Αικ. Παπανάτσιου ανέφερε σχετικά στην ομιλία της στη Βουλή:

".....Παράλληλα, στο νομοσχέδιο εισάγονται και άλλες σημαντικές διατάξεις, που αφορούν την περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, νέα μέτρα ενίσχυσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές και άλλες διατάξεις φορολογικού χαρακτήρα.
Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η άμεση επιστροφή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 ευρώ σε υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου.
 Δεν θεωρούνται εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Ας δούμε τι θέλουμε να πετύχουμε με τη διάταξη αυτή. Οι επιχειρήσεις αποκτούν επιπρόσθετη ρευστότητα, ενώ μειώνεται ο όγκος των απαιτούμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η οικονομική δραστηριότητα. Διασφαλίζεται, όμως, ταυτόχρονα και το δικαίωμα των φορολογικών αρχών να διεξάγουν δειγματοληπτικά σε μεταγενέστερο χρόνο ελέγχους, διαφυλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο συμφέρον. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους ελεγκτές να απαλλαχθούν από πολλές υποθέσεις ήσσονος σημασίας, με αποτέλεσμα να εστιάσουν σε υποθέσεις επιστροφής φόρου άνω των 10.000 ευρώ, αλλά και σε άλλους σημαντικότερους ελέγχους.
Η διαδικασία αυτή συμβάλλει σημαντικά και στη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους πολίτες. Την επαναλαμβάνουμε, μετά την επιτυχία που είχε η προηγούμενη διάταξη. Δεν την φέρνουμε, όμως, μόνιμα, όπως τέθηκε ένα ζήτημα από τον Εκπρόσωπο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, γιατί θεωρούμε ότι σε αυτήν περίπτωση δίνουμε μια δυνατότητα σε φορολογούμενους να προσπαθούν οι επιστροφές να είναι κάτω από τις 10.000 ευρώ για να αποφεύγουν τον έλεγχο.
Δεν θέλουμε να παγιώσουμε αυτήν την κατάσταση. Πιστεύουμε ότι όσο μειώνονται οι οφειλές, θα μπορούν να ελέγχονται κανονικά και δεν θα χρειάζεται να γίνεται αυτό στο επόμενο διάστημα.

Μεταβίβαση ακινήτου και ΕΝΦΙΑ

"Η επόμενη διάταξη έχει να κάνει με την περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου. Προβλέπεται η δυνατότητα, εφόσον ο πολίτης το επιθυμεί, η φορολογική αρχή να παρακρατεί με τη σύμφωνη γνώμη του το συνολικό οφειλόμενο ποσό του φόρου ακίνητης περιουσίας ή του ΕΝΦΙΑ για όλα τα ακίνητα, χωρίς να χρειάζεται κάποια ρύθμιση. Μέχρι σήμερα, ένας φορολογούμενος που θέλει να μεταβιβάσει ένα ακίνητο και έχει οφειλές σε φόρους ακίνητης περιουσίας από άλλα ακίνητα μπορεί να προχωρήσει στη μεταβίβαση, μόνο εφόσον έχει κάνει ρύθμιση του υπολειπόμενου φόρου που αφορά τα άλλα ακίνητά του και πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Ας δούμε τι κάνουμε τώρα με την προτεινόμενη διάταξη. Στη διαδικασία μεταβίβασης, το ποσό των υπολειπόμενων φόρων από άλλα ακίνητα μπορεί να παρακρατείται από τον συμβολαιογράφο και να αποδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ημερών. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζονται οι συναλλαγές των πολιτών, αλλά και τα συμφέροντα του Δημοσίου. ".Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης