Παράταση έως την 10η Δεκεμβρίου για τις διορθώσεις των Α.Π.Δ.

Εργατικά - Ασφαλιστικά

26 Νοέμβριος 2008
Μετά από αιτήματα εργοδοτών το ΙΚΑ αποφάσισε να δώσει παράταση έως την 10η Δεκεμβρίου για την αποκατάσταση των λαθώς στις Α.Π.Δ. περιόδων 01/2002 – 06/2008 Taxheaven.gr

Παράταση έως την 10η Δεκεμβρίου για τις διορθώσεις των Α.Π.Δ.

Μετά από αιτήματα εργοδοτών το ΙΚΑ αποφάσισε να δώσει παράταση έως την 10η Δεκεμβρίου για την αποκατάσταση των λαθώς στις Α.Π.Δ.    περιόδων 01/2002 – 06/2008

Η εγκύκλιος αναφέρει αναλυτικά.

ΘΕΜΑ : «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας αποκατάστασης λαθών και οριστικοποίησης των Α.Π.Δ.»

ΣΧΕΤ. : Το αριθμ. πρωτ. Γ99/1/256/15-10-2008 Γ.Ε.

Μετά από αιτήματα εργοδοτών - χρηστών της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. περί αλλαγής της καταληκτικής ημερομηνίας αποκατάστασης λαθών Α.Π.Δ περιόδων 01/2002 – 06/2008 και προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι διαφορετικές περιπτώσεις λαθών και ο τρόπος αποκατάστασής τους που θα έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίησή τους, ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης λαθών των εν λόγω χρονικών περιόδων η 10η Δεκεμβρίου 2008.