Μαύρα μαντάτα από τον ΟΟΣΑ

Οικονομικές Ειδήσεις

26 Νοέμβριος 2008
Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας μπορεί να μειωθεί στο 2% σε ετήσια βάση το επόμενο έτος, ενώ η ανεργία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 8%, αναφέρει ο ΟΟΣΑ στην τελευταία έκθεση για τις οικονομικές προοπτικές. Βλέπει ύφεση για το ερχόμενο 18μηνο στις 30-χώρες του ΟΟΣΑ και 8 εκατ. άνεργους. Taxheaven.gr

Μαύρα μαντάτα από τον ΟΟΣΑ

Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας μπορεί να μειωθεί στο 2% σε ετήσια βάση το επόμενο έτος, ενώ η ανεργία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 8%, αναφέρει ο ΟΟΣΑ στην τελευταία έκθεση για τις οικονομικές προοπτικές. Βλέπει ύφεση για το ερχόμενο 18μηνο στις 30-χώρες του ΟΟΣΑ και 8 εκατ. άνεργους.

Υφεση και έκρηξη ανεργίας προβλέπει ο ΟΟΣΑ τουλάχιστον για το ερχόμενο 18μηνο.

Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας μπορεί να μειωθεί στο 2% σε ετήσια βάση το επόμενο έτος, ενώ η ανεργία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 8%, ανέφερε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην τελευταία έκθεση για τις οικονομικές προοπτικές . Η πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης είναι χαμηλότερη από την πρόβλεψη της κυβέρνησης για 2,7%.

Η οικονομία της Ελλάδας, που αντιστοιχεί στο 2,5% περίπου της Ευρωζώνης, σημειώνει τα τελευταία χρόνια υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της λόγω της υψηλής ιδιωτικής κατανάλωσης.

Οσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές, οικονομικοί δείκτες, όπως εκείνοι των λιανικών πωλήσεων, των νέων αυτοκινήτων, της βιομηχανικής παραγωγής και του οικονομικού κλίματος, υποδηλώνουν επιβράδυνση της οικονομίας, ανέφερε ο ΟΟΣΑ.

«Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει χαμηλή τα επόμενα τρίμηνα, αντικατοπτρίζοντας τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής αναταραχής και τις συνεπακόλουθες δύσκολες πιστωτικές συνθήκες, τη μείωση της καταναλωτικής και της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, ένα πιο δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον και την κάπως αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική», είπε ο ΟΟΣΑ.

Ο ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής θα ανακάμψει σταδιακά και θα επανέλθει κοντά στους εν δυνάμει ρυθμούς έως το 2010, χάρη πιθανότατα στην αύξηση των εξαγωγών και του πραγματικού εισοδήματος, καθώς υποχωρούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Η μείωση των τιμών των εμπορευμάτων και η επιβράδυνση της βιομηχανικής παραγωγής θα οδηγήσουν πιθανότατα τον πληθωρισμό κάτω από το 2,5% έως το 2010 από 4% τον Οκτώβριο φέτος.

Ανεργία

«Καθώς η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται, η ανεργία προβλέπεται να αυξηθεί, ξεπερνώντας ελαφρώς το 8% έως τα τέλη του 2009». Ταυτόχρονα, αν και συρρικνώνεται κάπως, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ενδέχεται να παραμείνει υψηλό, κοντά στο 13,25% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Ο ΟΟΣΑ επικαλέστηκε επίσης τους κινδύνους που σχετίζονται με τη ζήτηση από το εξωτερικό, ιδίως από τους εμπορικούς εταίρους της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η μείωση της ζήτησης θα καταστήσει δυσκολότερη την επίτευξη των φιλόδοξων δημοσιονομικών στόχων.

Η κυβέρνηση στοχεύει σε μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 2,0% του ΑΕΠ φέτος από 2,5% το 2008 και 3,5% το 2007.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι η αυστηρή δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης δικαιολογείται από το υψηλό δημόσιο χρέος και τις προοπτικές για αυξημένο δημοσιονομικό κόστος λόγω της γήρανσης του πληθυσμού που εκτιμάται ότι θα είναι μεταξύ των υψηλότερων στον ΟΟΣΑ.

Πληθωρισμός και επιτόκια

Την ίδια στιγμή, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να προσέξουν περισσότερο τον κίνδυνο του αποπληθωρισμού και ενδέχεται να συνεχίσουν να μειώνουν τα επιτόκια τους επόμενους μήνες.

«Ο εθνικός πληθωρισμός, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα, επιβραδύνεται», ανέφερε ο Οργανισμός, υπογραμμίζοντας ότι πολλές χώρες αντιμετωπίζουν «παρατεταμένη ύφεση μεγέθους που δεν έχει σημειωθεί ξανά από τις αρχές της δεκαετίας του 1980».

«Πράγματι, παρόλο που δεν αποτελεί μέρος της κεντρικής πρόβλεψης, ο αποπληθωρισμός μοιάζει τώρα να αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από ένα εναλλακτικό σενάριο όπου απαγκιστρώνονται οι πληθωριστικές προσδοκίες, αν και τίποτα δεν θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό».

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, Klaus Schmidt-Hebbel, δήλωσε ότι οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακόμη περιθώρια να κινηθούν παράλληλα με τις φορολογικές μειώσεις και άλλα μέτρα, ενώ ενδέχεται να συνεχίσουν να μειώνουν τα επιτόκια τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες.

Ο ΟΟΣΑ βλέπει περιθώρια για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων της Fed, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Τράπεζας της Αγγλίας.

«Η μείωση του πληθωρισμού και η επιβεβαίωση του αρνητικού αντίκτυπου των οικονομικών πιέσεων στη δραστηριότητα θα δικαιολογούσε περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων κατά 50 περίπου μονάδες βάσης στο 0,5% έως τις αρχές του 2009», είπε αναφερόμενος στα αμερικανικά επιτόκια.

Η ΕΚΤ έχει ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια να μειώσει τα επιτόκια και η έκθεση αναφέρει ότι δικαιολογείται η περαιτέρω μείωσή τους κατά 125 μονάδες βάσης έως τις αρχές του 2009.


Πηγή Ημερησία