Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απαλλαγή χρήσης ΦΤΜ σε εμποροπανήγυρη

1 Οκτώβριος 2018
Απαλλαγή χρήσης ΦΤΜ σε εμποροπανήγυρη
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με μια ακόμη απόφασή της η ΔΕΔ ακύρωσε το πρόστιμο των 2.500,00 ευρώ το οποίο είχαν επιβάλει οι ελεγκτές Δ.Ο.Υ. σε φορολογούμενο για την μη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής σε εμποροπανήγυρη.

Οι ελεγκτές αγνόησαν τις διατάξεις της ΠΟΛ.1002/31.12.2014, σύμφωνα με την οποία:

"4. Για τις παρακάτω περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού:

α) ....

β) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου,"


Η ΔΕΔ ακύρωσε το πρόστιμο επικαλούμενη φυσικά και αυτή την σχετική εγκύκλιο.

Επειδή, με το άρθρο 1 την ΠΟΛ.1002/31.12.2014 ορίστηκαν οι οντότητες που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.). Συγκεκριμένα: «.......... 4. Για τις παρακάτω περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού: α) ............... β) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες - μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου............................................................ »

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ........... , ο οποίος διενεργήθηκε στις .../2016, στην προσωρινή εγκατάσταση της επιχείρησης του προσφεύγοντος στην εμποροπανήγυρη .......... , διαπίστωσε την μη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής για τις αποδείξεις λιανικής πώλησης που εξέδιδε.

Επειδή, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, κατ' εφαρμογή του άρθρου 1§4 περ. β της ΠΟΛ.1002/31.12.2014, ο προσφεύγων απαλλάσσεται της υποχρέωσης χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής για την ως άνω περιγραφείσα δραστηριότητα.

Επειδή, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος κρίνονται, δια της παρούσης, βάσιμοι και ορθοί.

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αποδοχή της υπ' αρ.... /...-2016 ενδικοφανούς προσφυγής του . . του , Α.Φ.Μ...............
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης