Αποτελέσματα live αναζήτησης

(Upd) Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2018

3 Οκτώβριος 2018
(Upd) Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2018
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλό μήνα με υγεία και δύναμη.

 

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Οκτωβρίου 2018 προς ενημέρωσή σας.

Επισημάνσεις:

Στο συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

α) η 1η Οκτωβρίου 2018 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την πραγματοποίηση των υποχρεώσεων που έληγαν την 30η Σεπτεμβρίου και παρατείνονται λόγω της αργίας της Κυριακής,

β) έως τις 22.10.2018 30.11.2018 (μετά την παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ.1211/2018) πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή των συμφωνητικών που καταρτίστηκαν κατά το τρίμηνο Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2018,

γ) έως τις 22.10.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής, για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά το μήνα Σεπτέμβριο για τις μισθώσεις που έχουν συναφθεί από 31.8.2018 και μετά (αλλαγή με την ΠΟΛ.1194/25.10.2018),

δ) έως τις 30.10.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, για το φορολογικό έτος 2017,

ε) έως τις 31.10.2018 15.11.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή των ετήσιων πινάκων προσωπικού (Ε4) στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (παράταση με αρ. οικ.54891/Δ1.18905 26.10.2018),

στ) έως τις 31.10.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή των αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. από τους αγρότες του «ειδικού καθεστώτος» για το ημερολογιακό έτος 2017,

ζ) έως τις 31.10.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή γνωστοποίησης του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το διαχειριστικό έτος 2017,

η) έως τις 31.10.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή της δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για το τρίμηνο Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2018,

θ) έως τις 31.10.2018 (μετά την παράταση που δόθηκε με την ανακοίνωση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στις 27.9.2018) πρέπει να πραγματοποιηθεί η καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και η υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του χρονικού διαστήματος από 16.11.2017 έως και 31.8.2018. Στην ίδια ημερομηνία πρέπει να πραγματοποιηθεί και η καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου και η υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) για την τιμολογημένη δαπάνη του μηνός Σεπτεμβρίου 2018.

 

Υποχρεώσεις Οκτωβρίου 2018

1 Οκτ. 2018 Λοιπές υποχρεώσεις
 1. 1 Οκτ. 2018 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Ιουλίου

 2. 1 Οκτ. 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (περιόδου Αυγούστου)

 3. 1 Οκτ. 2018 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Αυγούστου

 4. 1 Οκτ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Ιούλιο)

 5. 1 Οκτ. 2018 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Ιούλιος)

 6. 1 Οκτ. 2018 Καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας

 7. 1 Οκτ. 2018 Καταβολή 1/4 εισφοράς επί του συναλλάγματος εταιρειών του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ετών 2012-2019)

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 1 Οκτ. 2018 Δήλωση και καταβολή φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 2ου τριμήνου (Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου)

 2. 1 Οκτ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Ιουλίου)

 3. 1 Οκτ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουλίου)

 4. 1 Οκτ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Ιουλίου)

 5. 1 Οκτ. 2018 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουλίου)

 6. 1 Οκτ. 2018 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (Περιόδου Ιουλίου)

Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α.

 1. 1 Οκτ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Αυγούστου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

 2. 1 Οκτ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

10 Οκτ. 2018

Φ.Π.Α.

 1. 10 Οκτ. 2018 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 10 Οκτ. 2018 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Σεπτεμβρίου

15 Οκτ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 15 Οκτ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Σεπτεμβρίου

 2. 15 Οκτ. 2018 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Σεπτεμβρίου

Φ.Π.Α.

 1. 15 Οκτ. 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Σεπτεμβρίου

22 Οκτ. 2018 Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.
 1. 22 Οκτ. 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 22 Οκτ. 2018 30.11.2018 (μετά την παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ.1211/2018) Υποβολή συμφωνητικών στο Taxisnet που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο

 2. 22 Οκτ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Σεπτεμβρίου

 3. 22 Οκτ. 2018 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Σεπτέμβριο

 4. 22 Οκτ. 2018 Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής, για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα (αλλαγή με την ΠΟΛ.1194/2018)

Φ.Π.Α.

 1. 22 Οκτ. 2018 Δήλωση Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου προηγούμενου τριμήνου για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστημένους εντός της Ευρ. Ένωσης μη υποκείμενους στο φόρο (άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α)

26 Οκτ. 2018

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 26 Οκτ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας

Φ.Π.Α.

 1. 26 Οκτ. 2018 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα

29 Οκτ. 2018

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 29 Οκτ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μηνός Αυγούστου

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 29 Οκτ. 2018 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Αυγούστου

30 Οκτ. 2018

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

 1. 30 Οκτ. 2018 Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, φορολογικού έτους 2017

31 Οκτ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 31 Οκτ. 2018 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του χρονικού διαστήματος από 16.11.2017 έως και 31.8.2018

 2. 31 Οκτ. 2018 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα

 3. 31 Οκτ. 2018 Υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (παράταση έως 15.11.2018 με την με αρ. οικ.54891/Δ1.18905 26.10.2018 απόφαση)

 4. 31 Οκτ. 2018 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 5. 31 Οκτ. 2018 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Σεπτεμβρίου

 6. 31 Οκτ. 2018 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Αυγούστου

 7. 31 Οκτ. 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (περιόδου Σεπτεμβρίου)

 8. 31 Οκτ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Αύγουστο)

 9. 31 Οκτ. 2018 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Αύγουστος)

 10. 31 Οκτ. 2018 Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων με στοιχεία πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για το προηγούμενο τρίμηνο

 11. 31 Οκτ. 2018 Ηλεκτρονική γνωστοποίηση (υποβολή) Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού προηγούμενου έτους

 12. 31 Οκτ. 2018 Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για το τρίμηνο Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος

Φ.Π.Α.

 1. 31 Οκτ. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Σεπτεμβρίου

 2. 31 Οκτ. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου

 3. 31 Οκτ. 2018 Αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. από τους αγρότες του «ειδικού καθεστώτος» προηγούμενου ημερολογιακού έτους

Δήλωση Intrastat

 1. 31 Οκτ. 2018 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Σεπτεμβρίου

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 31 Οκτ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Αυγούστου)

 2. 31 Οκτ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Αυγούστου)

 3. 31 Οκτ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Αυγούστου)

 4. 31 Οκτ. 2018 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Αυγούστου)

 5. 31 Οκτ. 2018 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (Περιόδου Αυγούστου)

Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α.

 1. 31 Οκτ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

 2. 31 Οκτ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης