Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα μη υποβολής κυρώσεων λόγω ελλιπούς ενημέρωσης για την απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ

26 Σεπτέμβριος 2018ΠΡΟΣ

τoν Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
κ. Πιτσιλή Γεώργιο

τον Γεν. Διευθυντή Άμεσης Φορολογίας
 κ. Σαΐτη Ευθύμιο


Κοινοποίηση

Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ε’ – Συστημάτων Διασφάλισης Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών
 
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 176
 
Θέμα: Αίτημα μη υποβολής κυρώσεων λόγω ελλιπούς ενημέρωσης για την απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ σχετικά με την ΠΟΛ.1196/2017

Η Ομοσπονδία μας με επιστολή της στις 14/12/2017 είχε ζητήσει στο θέμα της απόσυρσης από την χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), την αποστολή email από την αρμόδια υπηρεσία για ενημέρωση των επιχειρήσεων, στο οποίο υπήρξε θετική απάντηση και έγινε η αποστολή των ενημερωτικών στους χρήστες των ΦΗΜ του πίνακα Α.

Όμως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις (όπως αναφέρεται και στο αίτημα του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Ροδόπης που κοινοποιείται παρακάτω) η αρμόδια υπηρεσία δεν προχώρησε στην ενημέρωση των χρηστών ΦΗΜ του πίνακα Β.Επανερχόμενη στο εν λόγω ζήτημα, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. συνεπικουρεί στο αίτημα του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Ροδόπης το οποίο σας κοινοποιεί αυτούσιο:

Με την ΠΟΛ.1196/2017 προβλέφθηκε η απόσυρση ορισμένων τύπων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), η παύση των οποίων έπρεπε να δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την 19-6-2018. Οι τύποι των ΦΗΜ αναφέρονταν στον πίνακα Α' της πολυγραφημένης.

Ακολούθως στην ίδια πολυγραφημένη προβλεπόταν η απόσυρση από την χρήση των αναφερόμενων στον πίνακα Β, μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 1-10-2008 με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26.3.2008.

Η απόσυρση από τη χρήση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 15-6-2018, με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ με αριθμούς έγκρισης 244, 245, 246, 272, 284, 285 και 293, των οποίων η απόσυρση από τη χρήση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-7-2018.

Επειδή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μελών μας, με την Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, και τη διαβεβαίωση ότι στους χρήστες των ΦΗΜ προς απόσυρση θα αποσταλεί σχετικό mail, το οποίο εν τέλει εστάλει αλλά μόνο στους χρήστες των ΦΗΜ του πίνακα Α, δημιουργήθηκε η βεβαιότητα ότι θα ακολουθήσει και σχετική ενημέρωση προς τους χρήστες των ΦΗΜ που αναφέρονται στον πίνακα Β, με αποτέλεσμα την πλημμελή ενημέρωση των πελατών μας.

Επειδή το κόστος συμμόρφωσης των φορολογουμένων, με τα προβλεπόμενα για την εκπρόθεσμη παύση των ΦΗΜ πρόστιμα, είναι δυσανάλογο με τη στόχευση και το όφελος του Ελληνικού Δημοσίου.

Επειδή η επιβολή κυρώσεων και προστίμων μόνο για τυπικές χωρίς ουσία παραβάσεις δεν προάγει το καλώς νοούμενο συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου.

Προτείνεται η παράταση της υποβολής δήλωσης παύσης των ΦΗΜ προς απόσυρση μέχρι την 31/12/2018, και αφού προηγούμενα αποσταλεί σχετική ειδοποίηση στους κατόχους των σχετικών ΦΗΜ από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθώς και την μη επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων για το διάστημα αυτό.

Με εκτίμηση,
για τον Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Ροδόπης,

Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Σαββάκης

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Καμπάνης Βασίλειος

Ο Γενικός Γραμματέας
Σταυρουλάκης Κων/νος
 
Ο Α’ Αντιπρόεδρος
Μουζάκης Αντώνιος

Ο Β’ Αντιπρόεδρος
Πάτσιας Χρήστος
 
Ο Ταμίας
Γρηγορίου Θωμάς

Η Αν. Γεν. Γραμματέας
Τσιώρα Ανδρομάχη
 
Ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
Χριστόπουλος Γεώργιος

Τα Μέλη

Πανίδης Αβραάμ
Πατέλης Νικόλαος
Σιδερίδης Αστέριος
Δόβελος Ιωάννης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης