Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο καθεστώς αδειοδότησης για φωτοβολταϊκά

  • Mειώσεις του απαιτούμενου χρόνου για την αδειοδότηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διευκόλυνση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις κατοικίες, περιορισμό του φαινομένου εμπορίας αδειών εκμετάλλευσης ΑΠΕ, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Φώλιας.
Νέο καθεστώς αδειοδότησης για φωτοβολταϊκά
 
Mειώσεις του απαιτούμενου χρόνου για την αδειοδότηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διευκόλυνση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις κατοικίες, περιορισμό του φαινομένου εμπορίας αδειών εκμετάλλευσης ΑΠΕ, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Φώλιας.

Το αναμενόμενο εδώ και καιρό νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που εναρμονίζουν την εθνική νομοθεσία με την κοινοτική, σε ό,τι αφορά στις μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας, ενώ ρυθμίζει την εκκρεμότητα για την αποκατάσταση των ιδιοκτητών που θίγονται από το υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας, το οποίο, αν και ολοκληρωμένο, δεν λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια.

Καθορισμός τιμής

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο, καθορίζεται η τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Η αναπροσαρμογή επί της ουσίας αρχίζει από τον Αύγουστο του 2010, καθώς μέχρι τότε ισχύουν οι σημερινές τιμές. Οι τιμές θα αυξάνονται κατ έτος, σε ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

Επιπλέον, από το 2015 και μετά, για τον υπολογισμό της τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, θα λαμβάνεται υπόψη η Μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος της προηγούμενης χρονιάς, αυξημένη κατά 30%-50%, ανάλογα με την κατηγορία του φωτοβολταϊκού (μικρό ή μεγάλο, σε διασυνδεμένο ή αυτόνομο σύστημα).

Οι παραπάνω τιμές θα ισχύσουν για όσες φωτοβολταϊκές μονάδες βρίσκονται μέχρι και το στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας. Για τις μονάδες που να βρίσκονται σε εμπορική λειτουργία, μπορεί να επιλεγεί είτε η τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης και με τιμή αναφοράς το Φεβρουάριο του 2009 και διάρκεια ίση με το διάστημα που υπολείπεται της εικοσαετίας, είτε να συνεχιστεί η ισχύουσα σύμβαση.

Κατοικίες

Στο νομοσχέδιο, προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κατοικίες, με την πρωτοτυπία (για τα ελληνικά δεδομένα πάντα) ότι ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να συμψηφίζει την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ενέργεια με την καταναλισκόμενη από την κατοικία. Ωστόσο, η ακριβής διαδικασία που θα ακολουθηθεί και κυρίως η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας στις περιπτώσεις αυτές, θα ορίζονται σε ειδική υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί, ενώ το δυνητικό του συμψηφισμού αφήνει περιθώρια για καταστρατήγηση της διαδικασίας αυτής, που εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ακόμη, για την απεμπλοκή επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε κτήρια (φωτοβολταϊκά), για τα οποία απαιτείτο οικοδομική άδεια, καταργείται η διαδικασία αυτή και προβλέπεται νομοθετικά πλέον ότι για συστήματα εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας και για ανεμογεννήτριες απαιτείται απλώς έγκριση εργασιών που χορηγείται από την πολεοδομική υπηρεσία.

Ηλιακό περίπτερο

Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης και το χαρακτηρισμό του ηλιακού περίπτερου. Επιτρέπει δηλαδή την εγκατάσταση σε περίπτερα φωτοβολταϊκών συστημάτων αποκλειστικά για την κάλυψη των δικών τους αναγκών, τα οποία θα φέρουν τη σήμανση «ηλιακό περίπτερο».

Με το νομοσχέδιο επιβάλλεται και ένα τέλος 1% επί του κύκλου εργασιών Μικρών Υδροηλεκτρικών Εργων, που είναι εγκατεστημένα σε προστατευόμενες περιοχές. Το τέλος θα καταβάλλεται υπέρ του Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.

Τέλος, απαγορεύεται η μεταβίβαση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς ή αποφάσεις εξαίρεσης, εφόσον αυτοί δεν έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους. Ωστόσο, με βάση τη διατύπωση του νομοσχέδιου, δεν απαγορεύεται τουλάχιστον η μεταβίβαση εταιρειών, οι οποίες κατέχουν άδειες ή εξαιρέσεις.

Πηγή Ναυτεμπορική

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης