Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου εισοδήματος τα έξοδα κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους

25 Σεπτέμβριος 2018
Δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου εισοδήματος τα έξοδα κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τουςΜε αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία, αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Α 1139648 ΕΞ2018 ορίζεται ότι τα ποσά που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους (εν ενεργεία και συνταξιούχους) για έξοδα κηδείας, ανεξάρτητα από το αν καταβάλλονται υποχρεωτικά ή όχι, αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών και δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος και, ως εκ τούτου, δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου εισοδήματος.

Δείτε την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Α 1139648 ΕΞ 2018/21-09-2018 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης