Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία-φραγμός στις υπερτιμολογήσεις

21 Νοέμβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Φρένο στις υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών εταιρειών, που σε πολλές περιπτώσεις πωλούν τα προϊόντα τους ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι στις άλλες χώρες της Ε.Ε., επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Ανάπτυξης, με τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης Χρ. Φώλιας.
Τροπολογία-φραγμός στις υπερτιμολογήσεις

Φρένο στις υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών εταιρειών, που σε πολλές περιπτώσεις πωλούν τα προϊόντα τους ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι στις άλλες χώρες της Ε.Ε., επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Ανάπτυξης, με τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης Χρ. Φώλιας.

Με την τροπολογία επιχειρείται να τεθούν συγκεκριμένοι κανόνες στις συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του ίδιου πολυεθνικού ομίλου. Σύμφωνα με αυτή, οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις (αυτές που ανήκουν στον ίδιο όμιλο) υποχρεώνονται να συναλλάσσονται μεταξύ τους ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Δηλαδή, εφαρμόζεται η αρχή των ίσων αποστάσεων, που σημαίνει ότι πωλούν τα προϊόντα τους στην ίδια τιμή τόσο στην άλλη εταιρεία του ίδιου ομίλου όσο και σε μια ανεξάρτητη επιχείρηση.

Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης σε αυτή την υποχρέωση, οι υπόχρεες εταιρείες τεκμηριώνουν τις τιμές σε όλες τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές τους με την κατάρτιση πλήρους και τυποποιημένης μελέτης τεκμηρίωσης τιμών (φάκελος τεκμηρίωσης).

Η υποχρέωση αυτή αφορά τόσο τους ομίλους όπου η μητρική εταιρεία είναι ελληνική, όσο και τις ελληνικές εταιρείες που είναι θυγατρικές αλλοδαπών ομίλων. Οι φάκελοι περιέχουν γενικές πληροφορίες για τον όμιλο (π.χ. πληροφορίες για τις συνδεδεμένες εταιρείες και τα υποκαταστήματα) την τιμολογιακή πολιτική του ομίλου και τη μέθοδο τεκμηρίωσης που ακολουθεί ο όμιλος στις ενδο-ομιλικές συναλλαγές του για την εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Οι φάκελοι τεκμηρίωσης ενημερώνονται υποχρεωτικά όταν μεταβάλλονται τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία της αγοράς ή τα στοιχεία των συναλλαγών που επηρεάζουν την ενδο-ομιλική τιμολογιακή πολιτική.

Οι φάκελοι τεκμηρίωσης πρέπει να είναι διαθέσιμοι οποτεδήποτε ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές εντός προθεσμίας 30 ημερών. Επίσης, οι όμιλοι πρέπει να υποβάλουν κάθε χρόνο εντός 4,5 μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου, κατάσταση στην οποία εμφανίζονται στοιχεία των ενδο-ομιλικών συναλλαγών τους, (αριθμός και αξίες).

Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι εταιρείες με τζίρο έως 1.000.000 ευρώ στην Ελλάδα, καθώς και οι συμβάσεις μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών με αξία χαμηλότερη από 200.000 ευρώ ετησίως.

Αν οι όμιλοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου, η τροπολογία προβλέπει την επιβολή προστίμου ίσου με το 10% της αξίας των συναλλαγών για τις οποίες δεν τέθηκε στη διάθεση ελέγχου ο σχετικός φάκελος τεκμηρίωσης ή δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι καταστάσεις.

Η υπόθεση BP και Shell
Ολοκληρώθηκε από την επιτροπή ανταγωνισμού η εκδίκαση της υπόθεσης των εταιρειών εμπορίας καυσίμων BP και Shell που κατηγορούνται για καρτέλ, συγκεκριμένα για κοινή εκπτωτική πολιτική και η απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καταδικαστική. Η υπόθεση εκκρεμεί εδώ και τρία χρόνια και με την πρώτη απόφαση της η Επιτροπή είχε επιβάλει πρόστιμο 100 εκατ.

Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης