Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΦΕΕ - Ειδική εισφορά 2% υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής: Σχετικά με την εγκύκλιο 11/18 του ΕΔΟΕΑΠ και την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας 30/9/2018

21 Σεπτέμβριος 2018
ΠΟΦΕΕ - Ειδική εισφορά 2% υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής: Σχετικά με την εγκύκλιο 11/18 του ΕΔΟΕΑΠ και την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας 30/9/2018
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο του ΕΔΟΕΑΠ κο Σταύρο Καπάκο
 
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 175

Θέμα: Σχετικά με την εγκύκλιο 11/2018 του ΕΔΟΕΑΠ και την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας 30/9/2018 που ορίζεται από αυτήν
 
Κύριε Πρόεδρε,

Κρίνουμε ότι η ενημερωτική εγκύκλιος 11/2018 του ΕΔΟΕΑΠ χρήζει διευκρινίσεων.

Στην εγκύκλιο σας αναγράφεται:

«Δηλαδή κάθε διαφημιζόμενο ή προβαλλόμενο σε Μ.Μ.Ε. ή μέσω διαδικτύου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, εφόσον η έδρα της επιχείρησης που παρέχει σε αυτό το πρόσωπο την υπηρεσία διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης προϊόντος δεν είναι στην Ελλάδα, και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών της, θα πρέπει (το φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο) να αποδίδει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ποσοστό 2% επί του ποσού της τιμολογημένης δαπάνης διαφήμισης, προβολής ή προώθησης προϊόντος (προ Φ.Π.Α.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.»

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 4498/2017, όπου αναφέρεται: «και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών…». Με λίγα λόγια,  ο νόμος αναφέρεται στους παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται και εκτός και εντός της Ελλάδας, ενώ στην εγκύκλιο δίνετε έμφαση σε παρόχους μόνο εκτός Ελλάδας.

Ακόμα, δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς η έννοια «υπηρεσία διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης προϊόντος» και αν μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και υπηρεσίες ταξινόμησης και παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ιστοσελίδων τύπου “booking”, “airbnb” ή ακόμα και υπηρεσιών σύγκρισης τιμών προϊόντων με έδρα την Ελλάδα.

Επίσης, δεν διευκρινίζονται ξεκάθαρα οι υπόχρεοι της υποβολής των ΑΚΕΕΔ, δηλαδή αν αφορά και φυσικά πρόσωπα - ιδιώτες (μη-επαγγελματίες).Μετά από όλα τα παραπάνω, όσο αφορά στο θέμα της προθεσμίας της υποβολής και καταβολής, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι η προθεσμία μέχρι 30/09/2018 που δίνετε για την αναδρομική υποβολή των ΑΚΕΕΔ (από 16/11/2017 μέχρι 31/08/2018), δεν επαρκεί για την ομαλή διεξαγωγή της συγκέντρωσης και υποβολής των στοιχείων αυτών, δεδομένου ότι είναι μια ακόμα μηνιαία υποχρέωση που πέφτει τελικά στις πλάτες των Λογιστών-Φοροτεχνικών.

Δεδομένου ότι ισχύουν τα πρόστιμα του Ν.2972/2001 (που αφορούν και τις ΑΠΔ) και εν αναμονή διευκρίνισης των παραπάνω και της διαδικασίας που απαιτείται από τους συναδέλφους Λογιστές-Φοροτεχνικούς (συγκέντρωση, έλεγχος και υποβολή), η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει η λήξη της προθεσμίας αναδρομικής υποβολής να οριστεί η 31/12/2018 και το χρονικό διάστημα που θα αφορά να είναι μέχρι και 30/11/2018.


Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Καμπάνης Βασίλειος

Ο Γενικός Γραμματέας
Σταυρουλάκης Κων/νος
 
Ο Α’ Αντιπρόεδρος
Μουζάκης Αντώνιος

Ο Β’ Αντιπρόεδρος
Πάτσιας Χρήστος
 
Ο Ταμίας
Γρηγορίου Θωμάς

Η Αν. Γεν. Γραμματέας
Τσιώρα Ανδρομάχη
 
Ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
Χριστόπουλος Γεώργιος

Τα Μέλη

Πανίδης Αβραάμ
Πατέλης Νικόλαος
Σιδερίδης Αστέριος
Δόβελος Ιωάννης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης