Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόστιμα από 50 έως 250 ευρώ για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις στο Κτηματολόγιο

18 Νοέμβριου 2008
  • Aπόφαση με την οποία καθορίζεται το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο υπέγραψε χθες ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς.
Πρόστιμα από 50 έως 250 ευρώ για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις στο Κτηματολόγιο              

 Aπόφαση με την οποία καθορίζεται το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο υπέγραψε χθες ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς.

Oπως διευκρινίζεται, η σχετική απόφαση αφορά τις δηλώσεις που θα υποβληθούν στο Κτηματολόγιο μετά τις 21 Νοεμβρίου 2008 που λήγει η ημερομηνία υποβολής.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την απόφαση τα πρόστιμα ορίζονται ως εξής:

α) Σε 70 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, σε 120 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, σε 150 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, σε 250 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής,

β) σε 100 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ εντός αστικής περιοχής, σε 250 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, σε 50 ευρώ για δικαίωμα επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας) εντός αστικής περιοχής,

γ) σε 70 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, σε 100 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, σε 200 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή και

δ) σε 70 ευρώ για δικαίωμα επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος που δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Για εκπρόθεσμες δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2008 τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται κατά το ήμισυ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 8 του ν. 2308/1995, με εξαίρεση τις δηλώσεις ιδιοκτησίας για τους βοηθητικούς χώρους, για τις οποίες δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2008.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο:

α) Στην περίπτωση, κατά την οποία ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης προσήλθε εμπροθέσμως στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και έλαβε το σχετικό «αποδεικτικό εμπρόθεσμης υποβολής προσέλευσης».

β) Στην περίπτωση, κατά την οποία ο δικαιούχος έχει εγκατασταθεί ως κληρονόμος δυνάμει διαθήκης, η οποία δημοσιεύθηκε μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υποβολή της δήλωσής του.

γ) Στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων κυριότητας των ΟΤΑ επί καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων.

Σημειώνεται τέλος ότι μέχρι σήμερα έχει υποβάλει τις δηλώσεις του στο Εθνικό Κτηματολόγιο περίπου το 95% των πολιτών και υπάρχει μία υστέρηση στην υποβολή δηλώσεων από τις τράπεζες, τους οργανισμούς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Πηγή Express


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης