Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πόσο θα ελαφρυνθούν οι ελ. επαγγελματίες από τη μείωση των εισφορών - Αναλυτικοί πίνακες

Πόσο θα ελαφρυνθούν οι ελ. επαγγελματίες από τη μείωση των εισφορών - Αναλυτικοί πίνακες
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

 


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ (Δείτε εδώ σχετικά) οι ασφαλιστικές εισφορές των ελ. επαγγελματιών θα μειωθούν (σε ό,τι αφορά στην εισφορά σύνταξης 20%) κατά 35%, ήτοι από 20% που ισχύει σήμερα η εισφορά θα διαμορφωθεί στο 13%. Σε συνδυασμό με το 6,95% της εισφοράς υπέρ υγείας το συνολικό ποσοστό εισφορών για τους ελ. επαγγελματίες θα διαμορφωθεί στο 19,95%. Ας δούμε πως αποτυπώνεται η μείωση αυτή στο έτος 2019 και ποιο θα είναι το ποσό που θα επωφεληθούν ανά κλιμάκιο εισοδήματος.


Η πραγματική μεσοσταθμική μείωση των εισφορών δεν ξεπερνάει το 25%, ωστόσο δεν είναι αμελητέα στα μεσαία και μικρά εισοδήματα.

Η συνολική επιβάρυνση μετά από την επιβολή των εισφορών αλλά και των φόρων (φόρου εισοδ., εισφ. αλληλεγγύης, τέλους επιτηδ.) διαμορφώνεται ως εξής:

 


 

2019   2019 Νέο Διαφορά ποσοστό
Κέρδη προ εισφορών Ασφαλιστ. εισφορές Καθαρά κέρδη   Κέρδη προ εισφορών Ασφαλιστ. εισφορές Καθαρά κέρδη    
5.000,00 1.895,35 3.104,65   5.000,00 1.895,35 3.104,65 0,00 0,00%
7.000,00 1.895,35 5.104,65   7.000,00 1.895,35 5.104,65 0,00 0,00%
8.000,00 2.156,00 5.844,00   8.000,00 1.895,35 6.104,65 -260,65 -12,09%
9.000,00 2.425,50 6.574,50   9.000,00 1.895,35 7.104,65 -530,15 -21,86%
10.000,00 2.695,00 7.305,00   10.000,00 2.028,00 7.972,00 -667,00 -24,75%
11.000,00 2.964,50 8.035,50   11.000,00 2.230,80 8.769,20 -733,70 -24,75%
12.000,00 3.234,00 8.766,00   12.000,00 2.433,60 9.566,40 -800,40 -24,75%
13.000,00 3.503,50 9.496,50   13.000,00 2.636,40 10.363,60 -867,10 -24,75%
14.000,00 3.773,00 10.227,00   14.000,00 2.839,20 11.160,80 -933,80 -24,75%
15.000,00 4.042,50 10.957,50   15.000,00 3.042,00 11.958,00 -1.000,50 -24,75%
16.000,00 4.312,00 11.688,00   16.000,00 3.244,80 12.755,20 -1.067,20 -24,75%
17.000,00 4.581,50 12.418,50   17.000,00 3.447,60 13.552,40 -1.133,90 -24,75%
18.000,00 4.851,00 13.149,00   18.000,00 3.650,40 14.349,60 -1.200,60 -24,75%
19.000,00 5.120,50 13.879,50   19.000,00 3.853,20 15.146,80 -1.267,30 -24,75%
20.000,00 5.390,00 14.610,00   20.000,00 4.056,00 15.944,00 -1.334,00 -24,75%
22.000,00 5.929,00 16.071,00   22.000,00 4.461,60 17.538,40 -1.467,40 -24,75%
24.000,00 6.468,00 17.532,00   24.000,00 4.867,20 19.132,80 -1.600,80 -24,75%
26.000,00 7.007,00 18.993,00   26.000,00 5.272,80 20.727,20 -1.734,20 -24,75%
30.000,00 8.085,00 21.915,00   30.000,00 6.084,00 23.916,00 -2.001,00 -24,75%
35.000,00 9.432,50 25.567,50   35.000,00 7.098,00 27.902,00 -2.334,50 -24,75%
40.000,00 10.780,00 29.220,00   40.000,00 8.112,00 31.888,00 -2.668,00 -24,75%
45.000,00 12.127,50 32.872,50   45.000,00 9.126,00 35.874,00 -3.001,50 -24,75%
50.000,00 13.475,00 36.525,00   50.000,00 10.140,00 39.860,00 -3.335,00 -24,75%
55.000,00 14.822,50 40.177,50   55.000,00 11.154,00 43.846,00 -3.668,50 -24,75%
60.000,00 16.170,00 43.830,00   60.000,00 12.168,00 47.832,00 -4.002,00 -24,75%
65.000,00 17.517,50 47.482,50   65.000,00 13.182,00 51.818,00 -4.335,50 -24,75%
70.000,00 18.865,00 51.135,00   70.000,00 14.196,00 55.804,00 -4.669,00 -24,75%
75.000,00 18.953,90 56.046,10   75.000,00 14.262,84 60.737,16 -4.691,06 -24,75%
80.000,00 18.953,90 61.046,10   80.000,00 14.262,84 65.737,16 -4.691,06 -24,75%
85.000,00 18.953,90 66.046,10   85.000,00 14.262,84 70.737,16 -4.691,06 -24,75%

 2019   2019 Νέο
Κέρδη προ εισφορών Ποσοστό επιβαρ. στο εισόδημα   Ποσοστό επιβαρ. στο εισόδημα
5.000,00 103,98%   103,98%
7.000,00 71,86%   71,86%
8.000,00 70,02%   63,70%
9.000,00 68,78%   57,83%
10.000,00 67,79%   55,59%
11.000,00 66,98%   54,85%
12.000,00 66,31%   54,23%
13.000,00 65,74%   53,71%
14.000,00 65,25%   53,26%
15.000,00 64,82%   52,87%
16.000,00 64,45%   52,67%
17.000,00 64,20%   52,49%
18.000,00 64,03%   52,33%
19.000,00 63,87%   52,19%
20.000,00 63,73%   52,06%
22.000,00 63,49%   51,84%
24.000,00 63,29%   51,66%
26.000,00 63,12%   51,85%
30.000,00 63,71%   52,86%
35.000,00 64,74%   53,80%
40.000,00 65,51%   55,07%
45.000,00 66,93%   56,61%
50.000,00 68,28%   57,84%
55.000,00 69,42%   59,64%
60.000,00 71,09%   61,16%
65.000,00 72,49%   62,45%
70.000,00 73,70%   63,56%
75.000,00 72,00%   62,77%
80.000,00 70,40%   62,01%
85.000,00 69,07%   61,44%Η πραγματική μεσοσταθμική μείωση των επιβαρύνσεων δεν ξεπερνάει το 13% (φόροι και εισφορές).

Στον τελευταίο πίνακα αποτυπώνονται συγκεντρωτικά οι διαφορές στις επιβαρύνσεις φόρων και εισφορών από το 2014 έως το 2019, με βάση τους συντελεστές φόρων και εισφορών που ίσχυσαν στο κάθε έτος.

Για την κατάρτιση του πίνακα αυτού έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος, στους συντελεστές της εισφοράς αλληλεγγύης καθώς επίσης, οι αλλαγές στο ασφαλιστικό από την 1.1.2017, αλλά επίσης και οι αλλαγές στη βάση του υπολογισμού των εισφορών για το 2018 και το 2019.


Διαφορά επιβαρ. σε σχέση με το έτος 2014  
 
Καθαρά κέρδη προ εισφορών 2015 2016 2017 2018 2019 2019 (νέο)
5.000,00 0,00 -39,03 -1.699,72 -1.699,72 -1.699,72 -1.699,72
7.000,00 0,00 -119,03 -1.779,72 -1.779,72 -1.779,72 -1.779,72
8.000,00 0,00 -159,03 -1.819,72 -1.819,72 -1.616,41 -1.819,72
9.000,00 0,00 -199,03 -1.859,72 -1.729,98 -1.446,20 -1.859,72
10.000,00 0,00 -239,03 -1.899,72 -1.591,30 -1.275,99 -1.796,25
11.000,00 0,00 -279,03 -1.939,72 -1.452,62 -1.105,78 -1.678,07
12.000,00 0,00 -319,03 -1.781,54 -1.313,95 -935,57 -1.559,88
13.000,00 0,00 -359,03 -1.611,33 -1.175,26 -765,36 -1.441,70
14.000,00 0,00 -399,03 -1.441,12 -1.036,59 -595,15 -1.323,51
15.000,00 0,00 -439,03 -1.270,91 -897,91 -424,94 -1.205,33
16.000,00 0,00 -479,03 -1.100,70 -751,86 -254,73 -1.070,54
17.000,00 -38,93 -627,32 -1.060,25 -725,98 -205,06 -1.064,56
18.000,00 -41,93 -655,32 -900,04 -580,34 -28,78 -938,84
19.000,00 -44,93 -683,32 -739,83 -434,70 147,50 -813,11
20.000,00 -47,93 -711,32 -579,62 -289,06 323,78 -687,39
22.000,00 -53,93 -767,32 -259,20 2,22 676,34 -435,95
24.000,00 -59,93 -823,32 61,22 293,49 1.028,90 -184,50
26.000,00 -131,85 -905,47 167,32 369,32 1.161,71 -81,55
30.000,00 -155,85 -665,47 972,70 1.214,09 2.014,50 693,84
35.000,00 0,00 -272,79 1.979,43 2.270,04 3.203,86 1.663,08
40.000,00 0,00 502,21 3.010,52 3.405,50 4.393,20 2.811,68
45.000,00 0,00 1.365,01 4.309,44 4.827,64 5.855,44 4.159,59
50.000,00 0,00 2.590,01 5.608,37 6.249,77 7.391,78 5.507,50
55.000,00 509,76 3.236,97 6.430,21 7.309,94 8.366,05 6.623,51
60.000,00 559,76 4.061,97 7.621,33 8.679,00 9.831,11 7.930,16
65.000,00 609,76 4.886,97 8.812,46 10.048,05 11.296,18 9.236,81
70.000,00 659,76 5.726,60 10.003,58 11.417,11 12.761,24 10.543,46
75.000,00 709,76 6.626,60 11.099,01 12.786,15 13.628,47 11.400,21
80.000,00 759,76 7.526,60 11.549,01 14.155,21 14.453,47 12.236,26
85.000,00 809,76 8.426,60 11.999,01 15.294,16 15.294,16 13.136,26Σε σχέση με το 2014 και μετά την αύξηση των φόρων, αλλά και των εισφορών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ωφελημένοι είναι οι ελ. επαγγελματίες με εισόδημα έως 26.000 ευρώ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης