Αλλάζει ο νόμος για τα πανωτόκια

Οικονομικές Ειδήσεις

14 Νοέμβριος 2008
Όπως δηλώνουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας, η όποια στήριξη προς τους δανειολήπτες δεν θα ληφθεί από την κυβέρνησης, αλλά από τις ίδιες τις τράπεζες. Το πρώτο δείγμα γραφής το έδωσε η Εθνική Τράπεζα και ακολουθούν και άλλες εμπορικές τράπεζες. Taxheaven.gr

Αλλάζει ο νόμος για τα πανωτόκια

Ευνοούνται δανειολήπτες η οφειλή των οποίων δεν υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ αρχικό κεφάλαιο, ξεχωριστά για κάθε δάνειο

Όπως δηλώνουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας, η όποια στήριξη προς τους δανειολήπτες δεν θα ληφθεί από την κυβέρνησης, αλλά από τις ίδιες τις τράπεζες. Το πρώτο δείγμα γραφής το έδωσε η Εθνική Τράπεζα και ακολουθούν και άλλες εμπορικές τράπεζες.

¶λλωστε, κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Οικονομίας σημείωνε πως «δεν χρειάζεται να νομοθετήσουμε για τη στήριξη των εχόντων ανάγκη δανειοληπτών, αφού έχουμε εργαλεία να στρέψουμε τις ίδιες τις τράπεζες προς την κατεύθυνση αυτή», υπονοώντας πως μέσα από το πρόγραμμα -στο οποίο θα ενταχθούν οι τράπεζες- θα υπάρχει τρόπος και ελέγχου (μέλος του Δημοσίου στο Δ.Σ. των τραπεζών) αλλά και πίεσης προς τις τράπεζες να αποφύγουν τις ακρότητες και να στηρίξουν στη δύσκολη αυτή συγκυρία αυτούς που πραγματικά θα αδυνατούν να πληρώσουν.

Χθες, μάλιστα, κατατέθηκε τροπολογία η οποία αφορά τον νόμο 3259/2004 για τα πανωτόκια, με την οποία διευκρινίζεται πως δικαίωμα να περιληφθούν στον νόμο (δεν μπορεί οι τόκοι να υπερβαίνουν το τριπλάσιο του κεφαλαίου) έχουν όλοι οι δανειολήπτες των οποίων η συνολική οφειλή δεν υπερβαίνει τα 2.201.000 ευρώ ή 400.000 ευρώ αρχικό κεφάλαιο, όχι σωρευτικά αλλά ξεχωριστά για κάθε δάνειο.

Συγκεκριμένα η τροπολογία αναφέρει τα εξής: «Η αληθής έννοια του παραπάνω εδαφίου είναι ότι σε περίπτωση περισσότερων συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων λαμβάνεται υπόψη το ληφθέν κεφάλαιο του κάθε δανείου ή πίστωση χωριστά και ότι τα τιθέμενα ως άνω όρια του αρχικού κεφαλαίου των 400.000 ευρώ και της οφειλής των 2.201.000 ευρώ, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί την 31η.10.1999, λαμβάνονται υπόψη διαζευκτικά και όχι σωρευτικά».

Μάλιστα, στην τροπολογία διευκρινίζεται ότι «οι οφειλέτες ή εγγυητές που αποκλείστηκαν από την υπαγωγή τους στον νόμο διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την υπαγωγή των οφειλών τους στις ρυθμίσεις του νόμου, με αίτησή τους την οποία θα πρέπει να υποβάλουν στα πιστωτικά ιδρύματα εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου».


Πηγή Ημερησία