Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων από νομικά πρόσωπα: Κριτική της αντιμετώπισης από κάποιες ΔΟΥ

28 Αύγουστος 2018
Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων από νομικά πρόσωπα: Κριτική της αντιμετώπισης από κάποιες ΔΟΥ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΓεροντής Μανώλης
Λογιστής Φοροτέχνης
Αγ.Νικόλαος Κρήτη


ΤΟ ΘΕΜΑ:

Ως γνωστόν τα άρθρα 39, 40 του 4172/2013 καθορίζουν πλέον τι είναι και πώς φορολογείται το εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Επίσης ως γνωστόν εισόδημα από ακίνητη περιουσία είναι και το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων, για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με το παρόν σημείωμα θα ασχοληθούμε μόνο με την περίπτωση της φορολόγησης της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων από Νομικά Πρόσωπα.

Για συντομία δε της ανάλυσης μας πηγαίνουμε κατευθείαν στην ερμηνευτική εγκύκλιο των παραπάνω άρθρων δηλαδή στην ΠΟΛ.1069/23.3.2015 η οποία αναφέρει:
«Κατά συνέπεια, το εισόδημα που τεκμαίρεται από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση γης ή ακινήτου υπόκειται σε φορολογία στο όνομα του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, χωρίς καμία εξαίρεση για αυτό που προκύπτει από την ιδιοχρησιμοποίηση βιομηχανοστασίων, ξενοδοχείων, κ.λπ., ενώ ειδικά για την περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης εκπίπτει, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των παραπάνω νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, το τεκμαρτό μίσθωμα κατά το μέτρο που δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης η' του άρθρου 23 του ίδιου νόμου. Το αποτέλεσμα του ανωτέρω χειρισμού στην περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης γης ή ακινήτου είναι φορολογικά αδιάφορο για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

Ή με δικά μου λόγια από την μία προσθέτω το υποτιθέμενο έσοδο και από την άλλη αφαιρώ το ίδιο ποσό ως δαπάνη. Αποτέλεσμα Μηδέν.

Άρα δεν καταλαβαίνω και την χρησιμότητα  του να εγγραφεί στα λογιστικά  βιβλία ή στα διάφορα φορολογικά έντυπα (Ν, Ε3 κ.λπ.)

Μελετώντας δε και το με αριθμό 1239 ΕΞ 23.6.2016 έγγραφο του Σ.ΛΟ.Τ. προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν είμαι υποχρεωμένος να κάνω καμία εγγραφή στα βιβλία μου.

Επίσης ψάχνοντας δεν βρήκα κανένα φορολογικό έγγραφο που να αναφέρει την υποχρέωση του νομικού προσώπου να αναγράψει τα παραπάνω ποσά στα διάφορα φορολογικά έντυπα. (Ν,Ε3 κ.λπ.).    

Τέλος δε έχω παρακολουθήσει φορολογικά σεμινάρια όπου ο εισηγητής προτείνει την μη αναγραφή των ποσών ούτε στα βιβλία αλλά και ούτε στα φορολογικά έντυπα.

Μάλιστα επικοινώνησα μαζί του πρόσφατα μετά τους ανωτέρω καταλογισμούς της Δ.Ο.Υ. και ο οποίος συνεχίζει να επιμένει στην αρχική του θέση. Δηλαδή ότι δεν απαιτείτε η αναγραφή τους πουθενά, πέρα της φορολογικής βάσης των τηρουμένων βιβλίων.
 
Πάραυτα όμως:

Διάφορες Δ.Ο.Υ. καταλογίζουν πρόστιμα στην περίπτωση μη αναγραφής των ανωτέρων ποσών στα αντίστοιχα έντυπα. Μάλιστα δε σε περιπτώσεις που τα ακίνητα έχουν μεγάλη αξία π.χ. ξενοδοχεία τα πρόστιμα, προσαυξήσεις είναι μεγάλης αξίας.  
 
Ειλικρινά δεν μπορώ να αντιληφθώ:
 
Α. Γιατί ο ελεγκτικός μηχανισμός, ελαφρά τη καρδία, καταλογίζει πρόστιμα χωρίς βάση. Δηλαδή χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη οδηγία από την οποία να φαίνεται ξεκάθαρα ότι παραβαίνει το νομικό πρόσωπο;
Εννοείται, συνεχίζοντας την διαδικασία το νομικό πρόσωπο (προσφυγές κ.λπ.) προφανώς και θα δικαιωθεί και στο τέλος αυτό που θα μας μείνει θα είναι οι χαμένοι παραγωγικοί χρόνοι και των ελεγκτών αλλά και του υπόλοιπου παραγωγικού ιστού (επιχείρησης, λογιστών, δικηγόρων).

Β. Γιατί ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν ασχολείται με την ουσία που θα έπρεπε να ασχολείται; Δηλαδή με την σύλληψη και φορολόγηση των αδήλωτων εισοδημάτων που όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πεδίον λαμπρής δόξης. Αντίθετα ασχολούνται με παγίδες όπως η παραπάνω που ηθελημένα ή μη, το ανορθόδοξο φορολογικό σύστημα δημιούργησε.

Γ. Γιατί οι υπόλοιποι επαγγελματικοί φορείς και επιμελητήρια (π.χ. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο για το παραπάνω θέμα) δεν ασχολούνται με υπομνήματα και παραστάσεις στις αρμόδιες αρχές αλλά αφήνουν μόνους τους  λογιστές-φοροτεχνικούς να τα βγάλουν πέρα;
 
ΠΡΟΤΑΣΗ – ΕΠΙΛΥΣΗ

Νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να επιλυθεί άμεσα με την παρακάτω απλή διαδικασία: να εκδώσει η ΑΑΔΕ το συντομότερο μία απόφαση και η οποία θα λέει ότι δεν απαιτείται για την ιδιόχρηση ακινήτων από νομικά πρόσωπα η αναγραφή τους ούτε στα βιβλία (όπως άλλωστε αναφέρει το σχετικό έγγραφο του Σ.ΛΟ.Τ.) αλλά ούτε και στα φορολογικά έντυπα δεδομένου ότι δεν υπάρχει φορολογικό ενδιαφέρον (έτσι αναφέρει η ΠΟΛ.1069/23.3.2015).

Διαφορετικά εάν επιθυμεί η ΑΑΔΕ την αναγραφή στα φορολογικά έντυπα των σχετικών ποσών της ιδιόχρησης (γιατί για τα βιβλία απεφάνθη το Σ.ΛΟ.Τ. ότι δεν είναι υποχρεωτικό) τότε να γνωστοποιήσει σε ποιους κωδικούς των εντύπων θα δηλωθεί τόσο το έσοδο, όσο και το έξοδο και το σημαντικότερο ότι θα εφαρμοστεί από τώρα και μετά. Για το διάστημα δε από της εφαρμογής του 4172/2013 μέχρι και σήμερα, δεδομένης της ασάφειας που έχει προκύψει, δεν θα καταλογιστεί καμία παράβαση.

Εάν συμβεί τούτο προσωπικά παρά την όλη ταλαιπωρία μου θα αισθανθώ καταρχήν δικαίωση και ότι  παρά το πολυδαίδαλο και γραφειοκρατικό σύστημα, υπάρχουν τελικά αυτιά που μπορούν να ακούσουν και ότι αξίζει τον κόπο ο κάθε πολίτης να ασχολείται, να δίνει χρόνους από αυτούς που πλέον δεν έχει, και να προτείνει πράγματα για ένα καλύτερο σύστημα φορολογικό ή μη.    

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης