Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πανίσχυρη υπηρεσία εποπτείας της αγοράς

12 Νοέμβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • «Φρένο» στην ασυδοσία της αγοράς και στο φαινόμενο της ακρίβειας στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών που δεν είναι συγκυριακό αλλά συστημικό επιχειρεί να βάλει η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς (ΥΠΕΑ) σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» που κατέθεσε χθες στη Βουλή προς ψήφιση το υπουργείο Ανάπτυξης.
Πανίσχυρη υπηρεσία εποπτείας της αγοράς              

 «Φρένο» στην ασυδοσία της αγοράς και στο φαινόμενο της ακρίβειας στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών που δεν είναι συγκυριακό αλλά συστημικό επιχειρεί να βάλει η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς (ΥΠΕΑ) σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» που κατέθεσε χθες στη Βουλή προς ψήφιση το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η ΥΠΕΑ βάσει του σχεδίου νόμου αποκτά υπερ-αρμοδιότητες, που εκτείνονται σε όλη την ελληνική επικράτεια και ασκούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από άλλες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν οι ελεγκτές της υπηρεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα έχουν πρόσβαση και θα λαμβάνουν οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία αφορούν ή σχετίζονται με την άσκηση του έργου τους, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, χωρίς να υπόκεινται σε περιορισμό απορρήτου. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεμελιώνεται υποχρέωση υποβολής των ζητούμενων στοιχείων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε ημερών και μεγαλύτερο των 15 ημερών.
Αποστολή άλλωστε της ΥΠΕΑ είναι η διενέργεια ερευνών, ελέγχων και τιμοληψιών που έχουν σχέση με την παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση, αποθήκευση και διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων, τις πωλήσεις κάτω του κόστους, τη νομιμότητα της άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας και την εφαρμογή των αγορανομικών διατάξεων.

Σε περίπτωση άρνησης προσκόμισης και γνωστοποίησης των στοιχείων που ζητούνται ή παρεμπόδισης κατά την άσκηση των καθηκόντων, με οποιονδήποτε τρόπο, των εντεταλμένων για τον έλεγχο υπαλλήλων επιβάλλεται πέραν των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και ιδίως τον Αγορανομικό Κώδικα, διοικητικό πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Πρόκειται για ένα νέο όργανο που θα συνδυάζει ελεγκτικές, κοστολογικές και τιμοληπτικές αρμοδιότητες, θα καθιερώνει ένα ενιαίο διοικητικό σχήμα για τον συνολικό έλεγχο της αγοράς, θα εποπτεύεται από ειδικό γραμματέα και στις τάξεις του θα ενταχθούν 200 στελέχη, καθώς και 25 ειδικοί επιστήμονες. Η στελέχωση της υπηρεσίας θα γίνει με αποσπάσεις, μετατάξεις, αλλά και προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η YΠΕΑ:

• Θα έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, αλλά και με τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

• Θα μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις από 5.000 έως και 300.000 ευρώ, αλλά και να αποφασίζει το κλείσιμο επιχειρήσεων.

• Θα παρακολουθεί τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Tιμών.

• Θα καταβάλλει ειδικές απολαβές και αποζημιώσεις, ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον ένταξης στο μηχανισμό της από υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, αλλά και να αποφευχθούν κρούσματα χρηματισμού.

• Θα διενεργεί ελέγχους σε χώρους παραγωγής, εισαγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης ή μεταφοράς προϊόντων και σε χώρους παροχής υπηρεσιών.

• Θα διενεργεί ελέγχους για την ύπαρξη ενδεικτικών πινακίδων, τιμοκαταλόγων και κάθε αναγκαίου για την ενημέρωση του καταναλωτή στοιχείου σχετικού με την ποιότητα, τη σύσταση, την προέλευση και την τιμή ανά μονάδα μέτρησης, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

• Θα διενεργεί ελέγχους για τον τρόπο διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών, ως προς την αναγραφή των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις στοιχειών επί των παραστατικών και των εγγυήσεων.
• Θα παραπέμπει επιχειρήσεις στις εισαγγελικές αρχές.

• Θα διενεργεί έρευνες για τα κοστολόγια των επιχειρήσεων, τις διαγραφόμενες τάσεις στην αγορά, τα μερίδια αγοράς και τα οικονομικά στοιχεία των εταιριών.

• Θα λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο αφορά ή σχετίζεται με το έργο της, χωρίς να υπόκειται σε περιορισμούς απορρήτου.

• Θα λειτουργεί όλο το 24ωρο και τις επτά ημέρες της εβδομάδας.

• Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες της YΠEA θα απαρτίζονται από τις διευθύνσεις Ελέγχων, Κοστολόγησης και Eρευνας Αγοράς, καθώς και Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμολογίων.
 
Πηγή: Express.gr


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης